airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertaliks budget blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse, på årets sidste møde, hvor kommunalbestyrelsen var samlet i Aasiaat.

11. december 2019


Borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen udtaler:
”Budgettet er udarbejdet således at de enkelte byer med bygder, i samarbejde med direktionen, hver især har udarbejdet hver deres bidrag til selve budgettet. Vi har med denne model ønsket at få så stor en inddragelse af samtlige medarbejdere og af samme vej ønsker vi at flytte beslutningskompetencen ud til de enkelte enheder, i overensstemmelse med de beslutninger kommunalbestyrelsen har ønsket”

Kommuneskatten i Kommune Qeqertalik forbliver uændret i 2020. Kommunen budgetterer med indtægter på 616 mio kroner og et overskud på 7,3 mio.

I året er der planlagt anlægsopgaver for 70 mio. kroner. Ud over dette har Kommune Qeqertalik netop stiftet et ejendomsselskab som ligeledes planlægger investeringer inden for anlægsområdet. Dette skulle gerne bidrage til en fortsat udvikling i kommunens erhvervsliv.

Erhvervslivet og turismen skal være en bærende kraft.

Kommunen Qeqertalik har igangsat stiftelsen af en fond som skal drive virksomhederne Qeqertalik Business Council” og “Destination Disko Bay”. Formålet med fonden er at fremme erhvervs- og turismeindustrien i Kommune Qeqertalik.

Særligt i en tid hvor der er udfordringer for fiskeriet, er det vigtigt at Kommunen igennem bidrag til fonden, understøtter etableringen af nye og udviklingen af eksisterende erhvervspotentialer igennem en servicekontrakt, så kommunens økonomi også i fremtiden kan fremstå som robust.

Budgettet for 2020 er kommunens 3. budgetår efter kommunen blev etableret 1. Januar 2018. Der er fortsat fokus på, at sikre at kommunen bevæger sig i retning af en mere borgernær og enkelt organisation, der samlet løfter kommunens service uden fokus på de traditionelle forvaltningssøjlers begrænsninger, målet er, at borgeren oplever kommunen som en samlet helhed der forstår at lytte til og forstå borgerens behov.

 

Klik her for at læse: budget for 2020 Kommune Qeqertalik.

 

 

 


Kommunalbestyrelses møde 26. november 2019