airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudskrivelse: Renovering af forsamlingshuset i Qasigiannguit.

Kommune Qeqertalik udbyder en renovering af Forsamlingshuset i offentlig licitation. 
2. december 2019

Opgaven omfatter renovering af forsamlingshuset B-385.
Arbejderne udbydes i hovedentreprise med følgende opdeling:
 
1. Jordarbejder.
2. Murer-og betonarbejder.
3. Tømrerarbejder.
4. Snedkerarbejder.
5. Gulvbelægningsarbejder.
6. Malerarbejder.
7. VVS-arbejder.
8. El-arbejder.

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende:

1. SB, dateret 18.11.2019, for Renovering af Forsamlingshuset i Qasigiannguit.
2. SA, dateret 18.11.2019, for Renovering af Forsamlingshuset i Qasigiannguit.
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Tegninger dateret 20.09.2019/18.11.2019
5. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelingskriterier:
Arbejdet vil blivet tildelt efter kriteriet laveste pris.
Se nærmere i SB for arbejdet.
Udbudsmaterialet kan bestilles på  kak@masanti.gl
Tilbudsgiver skal registrere sig hos Masanti så meddelelse om eventuelle rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver.

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes på mail til Masanti A/S, Aasiaat, kak@masanti.gl.
Spørgsmål modtaget senere end den 07.01.2020 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitation afholdes d. 17.01.2020 kl. 14:00 hos:

 Masanti A/S
 Suuluunguup Aqquserna 21B
 3950 Aasiaat

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne
Masanti A/S