airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der er mere social samvær med ældre.

23. december 2019

 

Sportsforeningen Oqilaatsukkut i Aasiaat startede med at gåture med børn i dagtilbud i 2006.

 

Dagtilbud Ukaleq her i Aasiaat har startet dialog med personalet på alderdomshjemmet i Aasiaat for at starte et større socialsamvær med ældre borgere. Brugerne i dagtilbuddet Ukaleq og beboere på alderdomshjemmet skal besøge hinanden på skift hver måned.


”Vi startede d. 4
december 2019, hvor de ældre borgere skulle lige skulle tage på ekskursion under deres første besøg i dagtilbuddet Ukaleq. Børnene har forberedt besøget
og har i den forbindelse bagt småkager, de besøgende ældre borgere fortalte om deres barndomserindringer ved juletid, under besøget, sang med salmer udenfor
hjemmene ved højtider samt deres udklædning (fra nytår til helligtrekongers dag).

Ældre borger spiste småkager mens de fortalte og børnene, der selv havde lavet småkagerne, spiste mens de lyttede på erindringerne. 

Det er vort mål at
lade børnene have social samvær med ældre borgere, nogle af dem har ingen
samvær med ældre borgere i hverdagen og fordi vi vil give de ældre borgere en
god oplevelse.”- siger leder i dagtilbuddet Ukaleq Ivalo Thorin.

Ligeledes mødte beboerne på alderdomshjemmet i Qasigiannguit og ældre borgere, der bor i egen bolig ude i byen, for første gang i "Qeersaat illuat" onsdag den 4. december 2019 for at starte deres sociale samvær. Dette blev arrangeret af hjemmehjælpen og præstegildet under samarbejde.”Dette initiativ blev
startet for at forhindre ensomhed blandt ældre borgere, da pressen havde haft
brugt overskriften "ældre borgere føler sig ensom" i den seneste tid. 

Under arrangementet
blev der sunget salmer, oplæsning fra biblen og ”kvaniap juullia siulleq”.  

Der blev afviklet en møde igen
den 18. december 2019 kl. 13:00.”- siger bychef Søren H. Lange.