airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skolevedtægt i Kommune Qeqertalik blev godkendt.

27. februar 2020

Under mødet i kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik torsdag den 27. februar 2020 blev skolevedtægt for Kommune Qeqertalik godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står med mål, hvad det almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed. Godkendelse og tiltrædelse af vedtægten vil skabe ensartet proces og planlægning i skoler.

 

Denne vil blive brugt som et godt redskab til Kommunalbestyrelsens tilsynspligt, fælles redskab til de enkelte folkeskoler i byer og bygder, lov om indberetningspligt, skolebestyrelse, skoleledelse og personale, eksamensresultater fra Alloriarfik, gennemsnitslig eksamenskarakter, handlingsplaner, handlingsplaner for afgangselever, personalets fravær, klassetrin, elevernes fravær, gennemsnitlig grænser for klassetrin, vidtgående specialundervisning, uddannelses- og erhvervsvejledning, antal bygdeelever på skolehjem, kurser og videreuddannelser.

 

Kommunalbestyrelsen evaluerer og reviderer styrelsesvedtægten på sit sidste møde hvert år inden skolernes sommerferie og kan i øvrigt foretage ændringer af styrelsesvedtægten på et hvilket som helst tidspunkt. Oprettelse af vedtægten i Kommune Qeqertalik vil dermed opfylde krav i lovgivning på skoleområdet.