airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen`s tale til borgere Fredag d. 20. marts 2020

Fredag. d 20. marts 2020
20. marts 2020

 

Kære medborgere i Kommune Qeqertalik

Corona virusen der nu har global udbredelse, har nu indflydelse på vor dagligdag. At vi er nødt til at være mere påpasselige i vores livsførelse medfører en omlægning af vores liv.

I Kommune Qeqertalik er vi sammen med vores medarbejdere, der arbejder nært i risikoområderne for lungesygdommen klare til at følge op på de henstillinger og befalinger som Epidemikommissionen og Naalakkersuisut har udstukket. 

For at minimere udspredelsen af sygdommen kan vi nu ikke længere samles i store forsamlinger. Derfor er arrangementer der har en deltagelse af over 100 mennesker midlertidigt stoppet. Og hvis det skulle blive nødvendigt at sætte tallet yderligere ned, så er vi klar til det.  

Foreninger og organisationer henstilles at stoppe for forsamlinger under pandemien, og dette gælder også for foreninger der afholder bingoarrangementer.

Idag fredag, når skolen lukker, vil skolen være lukket i de næste 14 dage, og vi går ind i en ny virkelighed. Da de fleste børn kommer til at gå i hjemmeskole, og i Aasiaat vil undervisningen i hjemmeskolen ske igennem iPad, på baggrund af materialer som lærerne har forberedt, i de andre byer og bygder hvor der endnu ikke er uddelt iPads har lærerne også forberedt undervisningsmaterialer til brug for hjemmeskolen.  At vi er gået i en ny virkelighed er meddelt forældrene. Undervisningsmaterialerne skal hentes i skolerne.

Under pandemien (det gælder hvis nu en af byerne, bygderne bliver ramt af pandemi)  er det kun de allermest nødvendige ansatte der skal møde på arbejdet, for eksempel ansatte i sundhedsvæsenet, medarbejdere der arbejder i kriseberedskabet, medarbejdere i alderdomshjemmene, ansatte i beskyttede boliger for ældre, ansatte i døgninstitutioner for fysik og psykisk handicappede medborgere, renovationsfolk, natrenovationsfolk og ansatte i forsyningsvirksomhederne. Børn af disse vil efter en vurdering blive tilbudt undervisning i den folkeskolen som de plejer. Og børn af disse vil ligeledes få tilbudt institutionsplads og skolefritidsordning på normal vis. 

Den ordinære servicering af medborgerne i kommunen kører ligeledes, der er åbent for medborgere der ikke har mulighed for at blive betjent igennem hjemmesiden eller telefon, derfor vil jeg bede fremmødte om at tage kontakt lidt på afstand. 

I nat fra midnat vil alle trafikale knudepunkter blive lukket, når i hører flyvemaskinen, så er det fragt der bliver bragt eller ansatte i politiet og sundhedsvæsenet, der hele tiden kan ankomme, disse har forud for ankomsten til vores land været undersøgt for sygdommen for at forhindre smitte.   

Jeg henstiller på det kraftigste at følge henstillingen til at blive hjemme og undgå forsamlinger hvor der er mange mennesker.  Selvfølgelig vil der være mulighed for at trække frisk luft eller tage på indkøb, men samtidigt gælder henstillingen om at man ikke må komme for nært på andre.

Det er forbudt at tage på besøg hos ALLE ældre, andre med svækkede immunforsvar og især i de kommunale alderdomshjem, bokollektiver, ligeledes er forbudt at besøge personer med nedsat immunforsvar i deres hjem, hvis man ikke skal på arbejde i disse steder så frarådes besøg.  

Det er derfor at der er hængt gule ark op, hvor man henstiller til at i stedet for besøg så kan man ringe op. Jeg ønsker virkeligt at dette følges af alle.

Derudover vil der for personer der er ankommet udenlands er det et krav om hjemmekarantæne på 14 dage for at modvirke spredning af virussen.

Derudover kræver vi at man minutiøst følger Landslægeembedets hygiejneanbefalinger, og jeg kræver at rygerne må ikke smide cigaretskodder allevegne, men smider det, i dertil egnede affaldscontainere, og at cigaretter efter at blive slukket forsvarligt ved affaldsstativer smides i affaldsposen. Da der er nogle unge og andre mennesker der samler rester af cigaretter på vejene for at ryge rester af cigaretter.

Det vi nu oplever i verden er vanskelig og vi ønsker at vi kommer til at godt igennem det. Og vores kommende oplevelser i disse dage vil blive

Det er meget vigtigt at følge instrukser under hjemmekarantæne og man skal ikke kommer tæt på hinanden, man kan kommer ud for at får frisk luft men kom ikke tæt på andre mennesker da man må ikke samles i stor gruppe. Man skal ikke kramme hinanden og følg andre instrukser.

Under epidemi, under hjemmekarantæne ønsker jeg at familier vil godt nyde tiden sammen og da vi er rigtig god til finde, opfinde gode aktiviteter regner jeg med at vi kommer til at se noget godt og sjovt når hjemmekarantæne slutter.

Måske kommer vi til at høre nye fede digter, sange som er uforglemmelig, helt anderledes kunst, nyt tøj designs og måske en da har vi nye kunstskaber til at lave anderledes mad. Der er da også gode sider at bliver bare hjemme, benyt de gode side af hjemme karantæne

 

Borgmester

Ane Hansen, Kommune Qeqertalik