airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertalik har udarbejdet INUIT Politik- børnepolitik, ældrepolitik og handicappolitik.

2. april 2020

Torsdag den 26.marts 2020 vedtog kommunalbestyrelsen i mødet indførelse af Inuit politik, hvor Børnepolitik, Ældrepolitik og Handicappolitik indgår. Dermed fik Kommune Qeqertalik et fælles og helt nyt politisk grundlag. 

Udviklingen af disse klare grundlag for politikker blev udarbejdet i tæt samarbejde med medarbejdere og medborgere. De politiske grundlag er udformet ud fra den lettilgængelige og moderne organiseringsform som Kommune Qeqertalik er organiseret efter, værdier som vi ser som væsentlige i livet. Identitet, kultur og vores rolle i den globale verden er de grundlag som politikkerne er udformet efter.  

De politiske grundlag blev forberedt i tæt samarbejde med medborgerne og medarbejderne sidste år. Der har været høringer i samtlige byer og bygder om politikkerne, og ud fra høringer er politikkerne blevet formuleret af administrationen. 

De politiske grundlag skal være den vigtige basis for servicering af medborgerne samt danne grundlag for udvikling af kommunens servicering af medborgerne, og er baseret på værdier som vi ser som væsentlige i livet, identitet, kultur og vores rolle i den globale verden baseret på de Forenede Nationers deklaration om børns rettigheder, de Forenede Nationers deklaration om ældres rettigheder og de Forenede Nationers deklaration om handicappedes rettigheder.  

Inuit Politikken, Børnepolitikken, Ældre og Handicappolitikken medfører at der etableres et ældreråd og et handicapråd i kommunen. Der skal nu etableres et ældreråd og et handicapråd i kommunen i den kommende tid.

(Læs de godkendte politik under artiklen)


Borgmester Ane Hansen

”Indholdet af politikkerne er skabt I samarbejde med medarbejdere og medborgere er nu tilendebragt. Kommunalbestyrelsen er meget glade for den stor interesse fra borgernes side i udformningen af Inuit politikken, børne-, ældre- og handicap politik ved engageret deltagelse i høringerne. I samme anledning vil jeg takke alle, der har deltaget i udformningen af politikkerne og vi ser frem til samarbejde med borgerne i den kommende tid til implementering af politikkerne.”- sagde Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen.

læs de nye politikker som kommunalbestyrelsen har godkendt/ de nye politik vil udkomme som en folder lidt senere til borgere:

Inuit politik: PDF fil

Børne politik: PDF fil

Ældre politik: PDF fil

Handicap politik: PDF fil


Kommunalbestyrelses møde d. 26. marts 2020