airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Under besøget i Qasigiannguit besøgte Borgmester Ane Hansen institutioner og holdt et borgermøde.

Tirsdag d. 12. Maj- Torsdag d. 14. Maj
19. maj 2020

Således startede sommerens besøgsrækkerne til kommunens byer og bygder med besøget i Qasigiannguit, besøgene til virksomhederne skete sammen med medlemmer af kommunalbestyrelsen Aqqa Samuelsen og Kristian Jeremiassen.


Om tirsdagen besøgtes børnehaverne ”Inequnaat” og ”Kulunnguaq”. Det var bemærkelsesværdigt, at de nye arbejdsgange i forbindelse med overgangen til den nye organisationsform i Kommune Qeqertalik nu var fuldt implementeret.Børnehaven "Inequnaat" havde fået nye vinduer og omgivelserne forskønnet. I forbindelse med implementeringen af den nye organisationsform er kompetencerne og opgaverne flyttet ud lokalt, således at budgetansvar, opsyn, registreringer og prioriteringerne af opgaver, det være reparationer og forbedringer foretages lokalt, i og med at prioriteringerne og registreringerne udføres lokalt, dette betyder at registreringerne og prioriteringerne kan sendes videre til kommunalbestyrelsens budgetlægninger til de kommende år. 


 

 

 

 

 

 

 

I børnehaven ”Inequnaat” har medarbejder skabt en arbejdsgruppe som de har kaldt for "Avatangiisigissaarisut" (gruppen for forbedring af miljøet).  Medarbejderne i gruppen arbejder for at gøre miljøet i børnehaven bedre, ved at sy gardiner, forskønne stuerne m.m.   Og dermed blev børnehaven på alle områder blevet et meget hyggeligere sted.


Uddeling af iPads i Juunarsip Atuarfia i højtidige former.

Skolen Gammeqarfik var den første i Kommune Qeqertalik, der fik udleveret iPads, dette skete sidste år, og nu er det så eleverne i Juunarsip Atuarfia, der til stor glæde fik udleveret iPads af Borgmester Ane Hansen sammen med Koordinator for folkeskolen Nivikka Rosing og skoleinspektør for Juunarsip atuarfia Uno Geisler.


”Skoleeleverne har glædet sig til iPadsene. De er blevet oplyst om status på udleve-ring af iPadsene, f. eks. er de blevet informeret om ankomst af covere og skærme-ne, og dermed har forsikret dem om at de vil få udleveret iPadsene.  Da dagen op-randt kunne man se i ansigterne, hvor forventningsfulde de var. Man kunne se at de var respektfulde ved udleveringerne, og det kunne også ses at lærerne var blevet grundigt forberedte. Skoleeleverne er begyndt at forsøge sig frem og det ser ud til at de bruger den godt nu.  Mange tak, når man sjældent får besøg af borgmesteren er det glædeligt at hun har taget sig tid til at besøge os, det betyder meget for os alle at vi har fået besøg.” -Sagde skoleinspektøren Uno Geisler.


Kivitsisa er den landsdækkende interessegruppe med medlemsskab af samtlige kommuner, hvis formål er at højne standarden af folkeskolen igennem brug af ny pædagogisk tilgang og nye indlæringsmetoder igennem brug af iPads.
 

Du kan læse mere om Kivitsisa igennem dette link:

www.kivitsisa.gl

Borgermøde.

Onsdag aften blev der holdt et velbesøgt borgermøde i forsamlingshuset i Qasigiannguit.

Der blev fremlagt information om brug af iPaden. 


Byggeprojekter i Qsigiannguit blev fremlagt.· Det er planlagt at jolleværkstedet bliver klar til brug medio juni.
· Reparation af forsamlingshuset er planlagt til at blive færdig ultimo septem-ber.
· Om arbejdet på kirkegården, planlægningen er igang. Arbejdet er planlagt til at blive opstartet i år.
· Planlægningsarbejdet med toiletterne bliver justeret og bliver færdigt til sommer.Anlægsopgaver for 2021:
· Toiletter
· Der bliver gennemført høringer om efteråret i forbindelse med kloakeringer.Ønsker:
· Boliger for handicappede.
· Beskyttede boliger for ældre.
· Reparation af idrætshallen.
· Reparation af museet.
· Forbedre tilgangsmulighederne for bymidten.
Asfalteringen af vejene i Qasigiannguit starter i juli.

De prioriterede asfalteringssteder er markeret med rødt i billedet.

De med blåt markerede steder, er steder der bliver asfalteret, hvis der er asfalt nok.

Hvis der bliver asfalt tilovers bliver grusvejene asfalteret. lyserødmarkering.

Som afslutning på borgmesterbesøget blev alderdomshjemmet "Qeersaat illuat" besøgt med efterfølgende fællesspisning.  Handicaphjemmet blev besøgt, der blev holdt et møde med ældreklubben, der blev det diskuteret om opstart af Kommune Qeqertaliks ældreråd i Qasigiannguit, således at der opstartes ældreråd i alle byer i Kommune Qeqertalik.