airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen`s information om at en i Aasiaat er testet positiv for Coronavirus

24. maj 2020

En testet positiv

En borger fra Aasiaat er testet positiv for Covid-19 efter hjemkomst fra Danmark. Den smittede og dennes husstand er i isolation, og smitterisikoen vurderes til at være meget lav.

Efter langvarigt sygdomsforløb i Danmark kom en borger for få dage siden hjem til Aasiaat. Under sygdomsforløb i Danmark kom en borger for få dage siden hjem til Aasiaat. Under sygdomsforløbet havde vedkommende også haft Covid-19 sygdom, men var flere gange testet negativ før afrejsen.

Velkendt med positiv re-test

Ved en kontrol efter hjemkomsten testede borgeren igen positiv for Covid-19. Det er international kendt, at personen, der har været smittet med Covid-19 kan have virus eller gen-materiale fra virus i svælget længere tid efter overstået sygdom, og dermed teste positiv igen.

“Det er overvejende sandsynligt, at den smittede i dette tilfælde tester positiv pga. Inaktiv virus efter overstået infektionsperiode. Men det kan ikke fuldstændig udelukkes, at der er kan være en risiko for fortsat smitte. Derfor har vi naturligvis taget alle forholdsregler i denne sag. ” siger landslæge  Henrik L. Hansen.

Patienten og de pårørende er ud fra et forsigtighedsprincip blevet isoleret, og der er ikke brug  yderligere tiltag.

Efter embedsfolkene i kommunen søndag den 24. Maj 2020 blev underrettet om sagen, har alle berørte embedsfolk samlet i byen og afholdt møde , bestå af: borgmester, fg. administrerende direktør, bychef, politiet samt chefdistriktslæge.

Efter samråd med Landslæge embedet har kommunen besluttet at man vil følge sagen tæt i kommende dage, og at man vil følge Epidemi Kommissionens anbefalinger indtil der kommer nye evt. restriktioner eller anbefalinger.

Alligevel  anbefalinger og restriktioner kan ændres fra dag til dag, derfor opfordre kommunen om at borgerne at følge med i udvikling i sagen via pressen og kommunens facebooks profil.

I den anledning skal også kommunen henviser til Landslægens anbefalinger som er:

 • Holde afstand på mindst 2 meter
 • Hyppig  håndvask og afspritning
 • Host eller nys i ærmet
 • Undgå at spytte
 • Vær opmærksom på rengøring og udluftning
 • Alle rejsende fra Danmark skal forblive i hjemmekarantæne i 2 uger og straks telefonisk henvendelse sig til sundhedsvæsenets ved symptomer på Covid-19 sygdom
 • Alle rejsende skal på 5. Dagen efter ankomst endvidere lade sig teste for Covid-19 på det nærmeste sundhedscenter eller regionshospital.

  Pas på del ældre og svage i samfundet

  ALLE besøg ved ældre og svage frarådes, særligt ved beboere på kommunens alderdomshjem, men også ved ældræ og svage i private hjem. Denne anbefaling skyldes den særlige risiko som gruppen er i ved smitte ved Covid-19.

  Hotline

  Hvis du har spørgsmål om coronavirus/Covid-19, kan du ringe til Hotline på telefon 80 11 00 i alle dage mellem kl. 08.00 og kl. 16.00

  Tusaannga

  Der er også mulighed for at børn og unge kan ringe til Tusaannga på telefon 80 11 80 i alle dage mellem kl. 08.00 og kl. 22.00.

  Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga | Med venlig hilsen

Ane Hansen

Borgmester

Kommune Qeqertalik