airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertalik og MIO indgår en samarbejdsaftale.

28. maj 2020

Inatsisartut har vedtaget, at der for at sikre implementering af FN's Børnekonvention fuldt ud i hele landet skal udføres et handlingsplan.

Dette sker for at implementere børns og unges rettigheder fuldtud i hele landet, i FN's Børnekonvention, der blev ratificeret i 1993, er 19 ud af 54 paragrafer ikke fuldtud implementeret i landet, og det er for at sikre implementeringen, at der skal udarbejdes en handleplan.

Dette er man glad for i Kommune Qeqertalik:


"Jeg er virkelig glad for, at imens kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertaik arbejde for at forbedre børn og unges vilkår er i fuld gang, at Inatsisartut vedtager, at der skal udarbejdes en handleplan for en at sikre en fuld implementering af FN's Børnekonvention. Dette vil være et stort hjælp til det arbejde vi udfører"- siger Borgmester Ane Hansen. 

MIO`s og Kommune Qeqertalik`s aftale i dag 28. maj 2020:

 

Ny MIO-rapport fremlagt for Kommune Qeqertalik

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har fremlagt hovedresultaterne fra MIO’s seneste rejse til Kommune Qeqertalik for kommunalbestyrelsen i Aasiaat. Mange børn trives og lever et godt børneliv og udtrykker glæde over at bo i Kommune Qeqertalik. Men rapporten viser, at også denne kommune har store udfordringer med at efterleve FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. MIO har sammen med borgmester Ane Hansen og Kommune Qeqertalik nu indgået et samarbejde om et fællesseminar om efterlevelse af FN’s Børnekonvention.

Rapporten er resultatet af Børnetalsmand Aviâja Egede Lynges rejse til Kommune Qeqertalik i oktober-november 2019. Aviâja Egede Lynge peger i rapporten på, at tabuadfærd og inhabilitet i voksenbefolkningen er alvorlige forhindringer for beskyttelse af barnets tarv. Hun anbefaler, at disse tabuer brydes og at myndighedernes kapacitet til at udføre det lovpligtige, opsøgende tilsyn styrkes. Desuden bør børns og unges synspunkter også i langt højere grad inddrages og anvendes end tilfældet i er dag.

Efter fremlæggelsen af MIO’s rejserapport, har MIO og Kommune Qeqertalik nu indgået en samarbejdsaftale.

"Jeg er meget fortrøstningsfuld og glad for den imødekommenhed og samarbejdsvilje, som borgmester Ane Hansen og kommunalbestyrelsen viser. Det giver os håb om, at vi sammen kan sikre, at alle børn i Kommune Qeqertalik får et godt fundament i livet" siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

"Kommune Qeqertalik vil gerne takke MIO og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge for muligheden for det fremadrettede samarbejde. MIO’s rapport sætter spot på en lang 

række udfordringer som kommunen overtog ved etableringen 1. januar 2018 og hvor der siden er sket en lang række forbedringer. Dette er et arbejde der er fortsat efter MIO’s besøg i oktober 2019 og vil fortsætte over de næste år. Kommunalbestyrelsen har vedtaget mål for skolesystemet og senest børnepolitik som skal sætte rammen for de videre forbedringer. Der vil senere på året blive fremlagt en 5 års plan for udviklingen af børn- og unge i Kommune Qeqertalik hvor vi vil involvere MIO" siger Borgmester Ane Hansen. Rapporten blev fremlagt for Kommune Qeqertalik den 28. maj 2020.

Børnetalsmanden har tidligere besøgt Uummannaqs og Upernaviks, bygder, Tasiilaq, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaanaaq. Rejsen til Kommune Qeqertalik er den 6. rejse, som Børnetalsmanden foretager.

Rejserapporterne kan hentes på:

https://mio.gl/paasissutissanik-ilisimasaqarfik/mio-p-saqqummersitai/angalanermit-nalunaarusiat/

https://mio.gl/videnscenter/mios-publikationer/rejserapporter/?lang=da

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med Kærlig hilsen

 

                                                                         Aviâja Egede Lynge                                                                         Ane Hansen

                                                                           Børnetalsmand                                                                                Borgmester