airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hanse har på sin rejse til Ikerasaarsuk besøgt skolen og kommunens servicecenter samt har afholdt borgmermøde.

19. juni 2020

Torsdag den 18. maj har borgmesteren, sammen med Inoqarfik-lederen for Ikerasaarsuk Angerdlartúnguak Larsen-Petersen besøgt kommunens servicecenter og skolen i Ikerasaarsuk.


borgmesteren & skolelæren Agnette Inûsugtok

 

Under borgermødet blev der blandt andet fremlagt omkring dette års anlægsprojekter, kommunens status, kommunalbestyrelses-afgørelser, målet om at forbedre folkeskoleelevers eksamenskarakterer, indenfor de næstkommende fem år og indsatsen om nedsættelse af fraværsprocenten i folkeskolen, planlægning om igangsættelse af forbedring af borgerservicering, dette med baggrund i MIO’s rapport og i forhold til kommunens status, diskussionerne kom tillige omkring kommunens kommende erhvervsråd. Desuden også at der, for de forskellige bosteder ikke kun udarbejdes planlægning på årsbasis, men i vigtigheden af at man planlægger flere år frem i tiden, når man udarbejder planer, da man finder det vigtigt, at have gode omgivelser, som er veltilrettelagte og som kan være værd at bevare mange år frem i tiden.


Borgermødet afholdtes med et godt plenumdialog, hvor man blandt andet diskuterede lokalbefolkningens interesse omkring muligheden for at fremme erhvervet på alternative måder, såsom tangproduktion og at fremme turisterhvervet, planering af beboelsesarealer i bygden, elektricitetsforsyning i bygden, skorstensfejning, brandberedskabet, vandforsyningen, manglen på beboelsesbygninger der er velegnet til familier, natrenovation, tillige med var der et ønske om forbedring af forholdene når der afholdes valg, da man har et ønske om, og da man finder det vigtigt, at der for alle bosteder bør være en bygderepræsentant blandt folkevalgte, hvor man blandt andet kunne se en fordel og styrke i at kunne have en bygderepræsentant for bostederne Ikerasaarsuk og Iginniarfik samlet. Herunder frabad man sig også om ikke at gøre brug af dårlige vaner med at gøre grin med og mobbe andre, da sådant omgangstone også medfører at børn tager de dårlige vaner til sig, hvorfor man har et ønske om at sådanne væremåder ikke længere bør være omgangstonen, beboerne iblandt.

 

Under borgermødet efterlyste nogle beboere i Ikerasaarsuk, tidsperspektiv for etablering af vandkraftværker i Kommune Qeqertalik, da Kommune Qeqertalik ville kunne profitere af sådanne. Herunder støttede lokalbefolkningen planlægningen om etablering af et vandkraftværk nær Qasigiannguit.

 

På længere sigt, er det lokalbefolkningens ønske om at der etableres nye beboelsesarealer i Anagguffik området.Projekter samt anlægsprojekter i Ikerasaarsuk for i år:
- Affaldsdumpen skal tømmes/planeres
- Etablering af forlængelsen af kirkegården
- Skorstensfejning af samtlige bebyggelserNukissiorfiits projekter for i år:
- Etablering af solcelleanlægProjekter de næstkommende år:
- Planlægning omkring flytning af affaldsdumpen

Planering af arealer i forbindelser med tømning af affaldsdumpen. 

Den midlertidige dump i Ikerasaarsuk er på toppen af et fjeldgrund, for at affaldet ikke skal flyve væk, er der opsat stakit af paller som værn og har garn som dækker affaldet, flere paller som er væltet i forbindelse med at sneen tøer, vil blive reetableret og flyttet, som et midlertidigt løsning, frem til tømning af dumpen.

Udendørs servicemedarbejderne/pedellerne Frank Siegstad og David Siegstad er i gang med at planere tilgangen til affaldsdumpen, således vejen kan gøres mere fremkommelig for gummiged og firehjulstrækkere.


 “Det er skønt, da vi er så gode til at samarbejde, opnår vi meget”-sagde udendørs servicemearbejderne / pedellerne Frank Siegstad og David Siegstad.

 

Denne sommer bliver affaldsdumpen tømt og planeret, ligeledes har man allerede igangsat planlægningen af vejen til den kommende dump, således at man i den kommende fremtid vil få etableret en ny affaldsdump og natrenovationsanlæg, således disse kommer væk fra beboelsesområdet i bygden, og bliver etableret væk fra bygden og vil umiddelbart ikke kunne ses fra boligområderne i bygden.

 

Se Planlægning af affaldssortering samt transportprojektet af husholdningsaffald, her:
https://www.qeqertalik.gl/Nyheder/2019/04/Kommune%20Qeqertalimmi%20illoqarfinni%20nunaqarfinnilu%20eqqakkat%20assartorneqartalissapput?sc_lang=da

Man har i år ligeledes etableret nye pontonbroer i Ikerasaarsuk samt opsat nye bænke oppe på fjeld, i  skønt naturområde.
Qaqqannguup atuarfia, skolen er samtidig kirke. Skydedøren trænger til at blive fornyet

Bygdebestyrelses medlem Anthon Petesen, Ikerasaarsuk & Borgmester Ane Hansen