airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Medlemmer i kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser i Kommune Qeqertalik holdt budgetseminar i Qeqertarsuaq.

26. juni 2020

Medlemmer i kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser i Kommune Qeqertalik har netop deltaget i det årlig budgetseminar i dagene 24. og 25. juni 2020 , der blev afviklet i Qeqertarsuaq. Anlægsønsker fra borgermøder samt folkevalgte har dannet grundlag til drøftelse. Store anlægsopgaver, der vil løbe hen over adskillige år og der vil være løbende opgaver, blev også vurderet under seminaret.

Medlemmer i kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser i Kommune Qeqertalik har sat til formål at boligbyggeri, byggeri af dagtilbud og ældrevenlig boliger skal prioriteres i de næstkommende år for at forbedre levevilkår for disse grupper og dette vil blive realiseret ved at innovation. Erhvervsgrundlag for jollefiskere skal styrkes ved at forbedre bedding og oprettelse af modtagerstationer/ skindværksteder.

Der blev også sat til formål at kloakere alle fremtidige anlægsbyggerier i samtlige bosteder, og dette projekt vil køres hen over de næstkommende 20 år og dermed vil krav om at alle bygninger skal få etableret vandskyllende toiletter blive opfyldt.

Dette er blevet sat til formål for at kunne tilbyde borgerne rene og tilfredsstillende forhold i Kommune Qeqertalik, herunder kloakering i alle bosteder. Kommune Qeqertalik har anmodet en rådgivningsfirma til at foretage undersøgelse af kloakforholdene i alle bosteder, derfor skal der foretages undersøgelser i bygder i år og næste år. Undersøgelse af kloakforholdene i alle byer, der har dannet grundlag til fremtidige arbejde, blev fremlagt. Derudover blev byggemodning samt løbende anlægsbyggeri af attraktive boliger blev også sat til at blive realiseret.