airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Undervisningsrådgiver i specialundervisning i skolen samt MISI Kommune Qeqertalik har afholdt seminar.

25. september 2020

5 rådgivere i specialundervisning i Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq samt 2 psykologer i MISI, Kommuneq Qeqertalik, samt skolekoordinator i Aasiat har afholdt seminar i 15.17 september 2020.

 

Seminarets formål var, at der i Kommune Qeqertalik bliver mere ensartede arbejdsmetoder for underviserne i specialundervisning, at køre mere ensartet, ens arbejde samt formålet om at forstå eksisterende information.

Der blev under seminaret også stiftet et debatforum, hvor man dele viden om erfaringer, hvor man i debatforummet som underviser i specialklasser kan dele viden, det, man har lært, arbejdsmetoder samt tanker.

 

Det, der er godt ved at foreslå sammen, er, at der ikke kun er tale om samarbejde mellem skolens undervisere i specialklasser, men hvor der er tale om samarbejdet mellem skolens undervisere i specialundervisning og MISI Qeqertalik.”Jeg glæder mig til et styrket samarbejde mellem MISI Qeqertalik og skolerne i Kommune Qeqertalik. Det gode ved seminaret er at vi har fået en større forståelse for hinandens arbejde.  Jo bedre vi hver især har indsigt i hver vores egen rolle og funktion, jo bedre vil vi også rådgive i forhold til elever, lærere og forældre, og forhåbentligt også blive endnu effektive hertil." - Sagde Benny Jensen- Kst. Ledende Psykolog. MISI Kommune Qeqertalik.
Saamerlermiik: Amalie Stjerne Ketels Atuartitsinermi immikkut ilisimasalik (Konsulent) Aasiaat, Benny Jensen Psykolog-iunerugallartoq (Fung. Ledende Psykolog) Aasiaat, Akisooq Sandgreen Atualerlaani siunnersorti (Rådgivningslærer for skolestart) Aasiaat, Sussi G. Petersen Atualerlaani siunnersorti (Rådgivningslærer for skolestart) Kangaatsiaq, Else Marie G. Brandt Immikkut atuartitsinermi siunnersorti (Rådgivningslærer for specialundervisning) Aasiaat, Karen Petersen Immikkut atuartitsinermi mikinerni siunnersort (Specialundervisnings rådgiver for yngste) Qasigiannguit.  Nivikka Rosing, Atuarfeqarnermut ataqatigiissaarisoq.