airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stop af laksefiskeri søndag d. 20 september 2020

Pressemeddelelse fra Grønlands Selvstyre:
18. september 2020
Laksefiskeriet er gået over al forventning i år, og kvoten er derfor opfisket hurtigere end forventet.
Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler at fiskeri efter laks stopper søndag d. 20. september, og at det derfor bliver den sidste dag, hvor fritids- og erhvervsfiskere med lakselicens kan fiske efter laks.
Baseret på de seneste års fiskerier forventede GFLK at fiskeriet kunne vare i 4-6 uger, men må konstatere at fiskeriet er gået langt bedre end forventet og at kvoten dermed er blevet opfisket hurtigere end forventet.
GFLK kan oplyse at der pr. dags dato er fisket 15,6 tons af kvoten på 20,7 tons.
GFLK opfordrer fortsat til at fiskerne rapporterer deres fangster hurtigst muligt efter man har fisket. GFLK skal også gøre opmærksom på at, hvis man har licens, skal man også rapportere selvom man ikke har fisket eller hvis man har fisket og ikke fanget noget (0-fangst). Dette skal gøres senest d. 20. oktober 2020. Hvis man ikke rapporterer senest d. 20. oktober 2020 kan man ikke få udstedt licens til at fiske efter laks i 2021.
Man kan finde mere information om rapportering af laksefangster på Sullissivik.gl under ”Rapporter din laksefangst”.
For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK@nanoq.gl, +299 34 50 00