airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Inatsisartuts Finans-og Skatteudvalg, Inatsisartuts Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt Børn og Familieudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq har netop været på orienteringsbesøg i Kommune Qeqertalik.

17. september 2020

Medlemmer i Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg: 

Udvalgsformand Hermann Berthelsen (S) Næstformand i udvalget: Mùte Bourup Egede (IA) medlemmer i udvalget: Peter Olsen (IA), Malene Vahl Rasmussen (D), Jens Napaattooq (PN), Aleqa Hammond(NQ)

 

De har under deres besøg i Aasiaat besøgt psykisk handicappedes skole, Ado Lyngep Atuarfia, i Grønland, der er Selvstyre ejet, og GUX, og udvalget tilså areal, hvor der skal bygges i boliger i Svendborgvej.

Under deres besøg mødte de borgmester Ane Hansen og orienterede sig om den nye organisationsplan for Kommune Qeqertalik med stort interesse. 

 

I Qasigiannguit blev boligmangel drøftet og der blev afholdt møde med Nukissiorfiit om vandkraftværket.


Inatsisartuts udvalgs medlemmer for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke:

Inatsisartuts udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Formand: Nivi Olsen (D), næstformand: Peter Olsen (IA), medlemmer i udvalget: Sofia Geisler (IA), Erik Jensen (S)


Under deres besøg i Kommune Qeqertalik den 8. september 2020 mødte de borgmester Ane Hansen. Under mødet blev konsekvenser for kommunens sportslige og kulturelle arrangementer som følge af restriktioner på grund af Coronavirus drøftet, og der aktiviteter, der blev afholdt under coronatiden blev fremlagt samt skolen. Derudover blev den nye organisationsplan for Kommune Qeqertalik fremlagt og besøgende udviste stor interesse og fik masser af oplysninger.


Under besøg fra Børn- og Familieudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq deltog følgende:

Medlemmer i Børn- og Familieudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq: Udvalgsformand Uju Petersen (IA) Inge Olsvig Brandt (IA),Ane Egede Mathæussen (S) og deres embedsmænd.

 

Borgmester Ane Hansen og udvalget INUIT i Kommune Qeqertalik formand Naja Kristensen (A) næstformand: Aqqa Samuelsen (IA), medlemmer i udvalget: Niels Kristensen (IA), Enok Sandgreen (S), Nikkulaat Jeremiassen (S) : holdt møde med:


 

Under mødet blev den nye organisationsplan for Kommune Qeqertalik fremlagt af borgmester Ane Hansen og de udviste interesse for denne og fik oplysninger om den. Derudover orienterede de sig om hjemløse.


”Under vores orienteringsrejse har vi forhørt os omkring driften i de nye kommuner i Nordgrønland, vi har besøgt Ilulissat, Aasiaat og Qeqertarsuaq.Vi er som politiker interesserede i den nye organisationsplan for Kommune Qeqertalik, der er centraladministration i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor samtlige forvaltninger er blevet centraliseret, men i Kommune Qeqertalik er ansvaret blevet spredt ud til de enkelte byer ift den nye organisationsplan. Det er spændende hvordan det vil gå om fem år, herunder fordele og ulemper. Derefter vil vi som politiker kunne se påvirkninger på borgerservice i at have centraladministration og spredning af ansvar til lokale byer  ”- siger formanden for børn og familier i Kommuneqarfik Sermersooq : Uju Peternsen (IA)

 

 


Borgmester Ane Hansen:
”Vi er glade for at have besøg fra Inatsisartuts finans- og skatteudvalg, Inatsisartuts udvalg for kultur, uddannelse, forskning og kirke samt børn og familieudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi er ligeledes glad for at der udvises interesse for vores nye og anderledes organisationsplan, og at der kan komme nogen på orienteringsrejse for at høre mere omkring denne.

Medlemmer i kommunalbestyrelsen har benyttet lejligheden til at oprette en ny organisationsplan, da Kommune Qeqertalik blev oprettet i 2018, der er tilpasset til vort land, kultur, identitet og verdensmedborgerskab.

Vores organisationsplan har mål at sætte borgerne og kommunen tættere sammen og der henledes også opmærksomhed på at ansvar og kompetencer er blevet spredt ud. Vi er meget glad for disse.

Vi har været i gang med det alvorlig sag i tre år og har brugt masser af ressourcer på at udvikle denne i de næstkommende år. Den gode opmærksomhed og interesse har givet os masser af glæde, der er stadigvæk mange flere opgaver, der skal tilrettes til vores organisationsplan.

Vi har behov for flere lovændringer. Derfor er vi glade for at viderebringe vore budskaber under god dialog med Inatsisartut udvalg og besøgende fra Kommuneqarfik Sermersooq. Og vi håber på at vi har givet inspiration til en smidig administrationsstruktur i vort lands fremtid”.