airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq, Inatsisartut Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliaq aamma Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaliaq Kommune Qeqertalimmut paasissassarsiorlutik tikeraaqqammerput.

17. september 2020

Inatsisartuni Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliami ilaasortat: 

Ataatsimiititaliami Siulittaasoq: Hermann Berthelsen (S) Ataatsimiititaliami Siulittaasup tullia: Mùte Bourup Egede (IA) Ataatsimiititaliamut ilaasortat: Peter Olsen (IA), Malene Vahl Rasmussen (D), Jens Napaattooq (PN), Aleqa Hammond(NQ)

 

Aasiannut tikeraarnerminni Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit ingerlanneqartoq isumaliortaatsimikkut innarluutillit atuarfiat, Ado Lyngep Atuarfia pulaarneqarpoq, GUX pulaarneqarluni, inissianik sanaartorfissaq Svendborgvejimiittoq alakkarterneqarluni.

 


Aasianniinnerminni Borgmester Ane Hansen naapippaat Kommunip Qeqertallip aaqqissuussaanikkut nutarterisimanera soqutigalugu paasisassarsiorfigalugu.

 

Qasigiannguani inissaaleqineq pillugu eqqartueqatigiillutik taamatullu erngup nukinganik nukissialerfissaq pillugu Nukissiorfiit naapinneqarlutik.

 


Inatsisartut Kultureqarnermu, Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliami ilaasortat:

Ataatsimiititaliami Ilaasortat: Siulittaasoq: Nivi Olsen (D), Siulittaasup tullia: Peter Olsen (IA), Ataatsimiititaliami ilaasortaat: Sofia Geisler (IA), Erik Jensen (S)

Kommune Qeqertalimmut 8. september 2020 tikeraarnerminni borgmester Ane Hansen naapippaat, naapinnermi eqqartorneqarpoq, Coronavirusi pillugu killilersuinerit kommunimi timersornikkut kulturimik suliaqartunut qanoq sunniuteqarsimanersoq, qanorlu tamatuma nalaani aaqqissuisoqarsimanersoq paasisaqarfigivaat aamma atuarfeqarneq sammineqarpoq. Tamatuma saniatigut Kommune Qeqertallip aaqqissuussaanikkut nutaaliornera soqutiginnillutik aamma paasisassarsiorfigaat.


Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaliami ilaasortat tikeraaneranni peqataapput:

Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Ilaqutariinnullu ataatsimiititaliami ilaasortat: Ataatsimiititaliami Siulittaasoq: Uju Petersen (IA) Inge Olsvig Brandt (IA),Ane Egede Mathæussen (S) atorfilittaallu.

 

Borgmester Ane Hansen Kommune Qeqertalimmi Ataatsimiititaliaq INUIT-mi Siulittaasoq Naja Kristensen (A) Siulittaasup tullia: Aqqa Samuelsen (IA), Ataatsimiititaliami ilaasortaat: Niels Kristensen (IA), Enok Sandgreen (S), Nikkulaat Jeremiassen (S) peqatigalugit naapippaat:

 


 

 

Naapinnermi Kommune Qeqertaliup aaqqissuussaanera nutaajusoq Borgmester Ane Hansenimit saqqummiunneqartoq soqutiginnillutik paasisassarsiorfigaat. Tamatuma saniatigut angerlarsimaffeqanngitsut pillugit paasisassarsiorlutik.


”Avannaanut angalanitsinni paasiniarparput kommunini nutarsaanerit qanoq ingerlanersut, Ilulissat, Aasiaat Qeqertarsuarlu tikippagut. Kommune Qeqertalimmi aaqqissuussaaneq nutaajusoq soqutigisimavarput naalakkersuinermik suklialittut paasiniaaffigissallugu, Kommuneqarfik Sermersuumi qitiusumik allaffissortoqarpoq suut tamarmik tassani eqiterussimallutik, Kommune Qeqertalimmi aaqqissuussaaneq nutaaq, akisussaaffik illoqarfinnut agguataarneqarsimasoq pissanganarpoq ukiut tallimat ingerlaneranni sanngiiffii nukittoqataalu paasissallugit. Taamaalilluni naalakkersuinermik sulialittut takusinnaalissavarput eqiteruffiusumi allaffissorneq aamma akisussaaffik sumiiffinnut agguataarsimasup sunniutissai innuttaasunut sullissinermi ”- Taama oqaaseqarpoq Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaliami Siulittaasoq: Uju Petersen (IA)

 

 


Borgmester Ane Hansen:
”Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaata aamma Inatsisartut Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu ataatsimiititaliaata kiisalu Kommuneqarfik Sermersuumit Meeqqanut Ilaqutariinnermullu Ataatsimiititaliamit tikeraarneqarnerput nuannaarutigeqaarput, aamma assorujussuaq nuannaraarput kommunitut allaanerusumik aaqqissuussaanerput maluginiarneqarluni, soqutigineqarlunilu paasisassarsiorfigineqarmat.

Kommune Qeqertalik 2018-mi pilersinneqarmat kommunalbestyrelsimi qinikkat periarfissaq atorsimavaat nunatsinnut kulturitsinnut, kinaassutsitsinnut, nunarsuarmioqataanitsinnullu tulluuttumik aaqqissuussiniarlutik.

Aaqqissuussinerpullu innuttaasut kommunillu qaninnerulernissaanik siunertaqartoq kiisalu akisussaaffiit pisinnaatitsinerillu siammasinnerusumik inissinneqarsimanerat maluginiarneqarluni soqutigineqarmat nuannaarutigeqaarput.

Suliaq imaannaanngitsoq ukiuni pingasuni ingerlassimasarput sulilu ukiuni arlalinni ineriartortinneqartussamut nukippassuit atorsimavagut. Pitsaasumillu maluginiarneqarnera soqutigineqarneralu assut uagutsinnut qiimmaallaataavoq, aaqqissuussinitsinnimi iluarsisassagut suli amerlaqaat.

Inatsisinik allannguinissanik arlalinnik pisariaqartitsivugut. Taamaammat Inatsisartuni ataatsimiititaliat kiisalu Kommuneqarfik Sermersuumiit tikeraagut pitsaasumik oqaloqatigiinneq aqqutigalugit apuussiffigisinnaagatsigit nuannaarutigeqaarput. Neriuutigeqaarpullu siunissami nunatsinni inukitsunnguusumi allaffissoriaatsimik pisariinnerulersitsiniarnerput isumassarsiffigineqarluarsimasoq”.