airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der er en stigning i antallet af folkeskoleelever som går videre til ungdomsuddannelser i Kommune Qeqertalik.

21. oktober 2020
Ifølge af Grønlands Statistik viser det, at der er fremgang inden for overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser i Kommune Qeqertalik i 2015-2017. Der er 71% fremgang af elever som går videre til GUX og erhvervsuddannelse med hele stigning med 57%.
 

Bedre fremgang skyldes at der er mere fokus på fælles handleplaner med elever i skoler. Elevernes individuelle handleplaner bliver udarbejdet fra de læringsmål, der er for de enkelte fag, med udgangspunkt i den enkelte elevs evner. Der skal laves handleplaner for alle elever i alle fag, mindst 2 gange om året.

Formålet med de individuelle handleplaner er dels, at sikre at eleverne lærer det, de skal i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag, og dels at bane vej for forældresamarbejde.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik besluttede sig at sætte folkeskolen i fokus i år 2020 med bedre frem gang i fremtiden. Ved udgangen af skoleåret skal mindst 80% af afgangseleverne fortsætte deres uddannelsesforløb efter folkeskolen.

 

Nivikka Rosing.

Fagkoordinator for skoleområdet

INUA, Kommune Qeqertalik

 

Kilde:

Grønlands statistisk.

www.stat.gl

- http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__UD__UD70/UDXTRFA2.px/chart/chartViewColumn/?rxid=UDXTRFA213-10-2020%2009:29:48