airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen`s udtalelse om Covid-19 23. oktober 2020

23. oktober 2020

”Kære borgere i Kommune Qeqertalik, jeg har i går lovet at lade jer følge med i udvikling, derfor vil jeg i dag viderebringe den gode nyhed.

Den deltagende i delegationen som også er nærmest pårørende til den person, der er blevet smittet med Coronavirus har fået taget prøve i går, og i dag fik denne at vide at denne ikke var blevet smittet, det vil sige at prøven er negativ, derudover er vi resterende deltagere i delegationen blevet orienteret af Embedslægen om at vi er raske og kan blive fritaget for at være i karantæne og tage hjem. Denne orientering har givet os stort lettelse. Vi er ikke længere i karantæne og kan tage hjem til vort egne hjem og har sikret os at vi ikke er blevet smittet.

En af de ting vi har fået at vide i går var at den rejsende fra Danmark har desværre fået besøg under sin karantæneperiode, og på grund af denne har politiet overtaget sagen, hvor alle hans besøgende er blevet afhørt, for at afklare hvornår de havde besøgt denne og hvem de har kontaktet efterfølgende.

Jeg vil ønske at personer der er blevet kontakt af politiet skal følge de officielle henvisninger på grund af sikkerhed, det vil sige at de skal forblive hjemme, når de er blevet sat i karantæne, indtil de hører nærmere.

Og det er meget vigtigt at følge følgende officielle henvisninger i disse dage på grund af sikkerhedsmæssige foranstaltninger ift Corona virus, så som: 

     - At vi skal vaske hænder ofte.
     - At vi spritter vore hænder.
     - At vi hoster i være albuer.
     - At vi skal så vidt muligt holde 2 meters afstand, når vi er i butikkerne.

Derudover er al normal besøg i samtlige alderdomshjem blevet midlertidig stoppet, indtil vi hører andet. Jeg vil ønske at man undgå unødvendig besøg hos vore ældre og syge medborgere for at beskytte dem mod smitte.

Ansvaret ligger hos de enkelte borger og jeg vil også understrege overfor familier eller enhver borger at enhver rejsende fra Danmark skal være i karantæne i minimum fem dage efter deres ankomst, det vil sige at de skal holde sig væk fra andre mennesker, ikke tage på besøg og undgå besøg. Jeg vil ønske at dette ansvar skal følges meget striks fordi det er meget vigtigt. Vi har jo allerede set hvor hurtigt smitten kan udvikle sig, selv om der kun har været en besøgende.  Det er stort ønske om at smitten ikke skal spredes sig, derfor skal jeg igen sige at jeg ønsker på det kraftigste at I følger officielle henvisninger. Ansvaret ligger hos jer og jeg stoler på jer. Jeg stoler på at I kan tage ansvar og følge henvisningerne. 

En af ting vi har kunne gøre fra kommunens side er at udbetale pension for pensionister og førtidspensionister ved slutning af måneden for at undgå store samlinger i butikkerne. Derfor skal vi udbetale pension en dag før almindelig lønudbetaling for månedslønnede.

Derudover ønsker jeg meget at I passer på jer og undgå at samles i store forsamlinger, på grund af sikkerhed. God weekend til jer allesammen.”