airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen Covid-19 pillugu oqaaseqaataa 11. november 2020.

11. november 2020

 

 

” Asasakka Kommune Qeqertalimmi innuttaasut

Nunatta nakorsaaneqarfianinngaanniit nalunaarfigineqarpugut, ullumikkut nunatta avataaninngaanniit angalasimasut akornanni ullut tallimassaani testerteqqinnermi ataatsimik Coronavirusimik tunillatsissimasumik nassaarsimallutik maani Aasianni, qujanartumik taassuma angalasup, angalanermi malittarisassat tamaasa maleqqissaarsimavai, tikikkami inunnut attaveqarani mattuteqqasimavoq, ullullu tallimassaani misissortinnermini paasineqarluni.

Taamaakkaluartoq eqqaaseqqippaatigut suli qanoq mianersortariaqartigisugut, tassa suli inuit amerlavallaat akornannut pinaveersaassasugut, quersorniarutta talitsinnut quersussasugut taavalu errukulaarluta assagut spritsertarlugit inuit akornannut pinnginnermi, kiisalu aamma eqitaarnaveersaarluta aammalu assamminnaveersaarluta.

Tassa massakkut nunarsuarmi avatitsinni, tamani  Corona virusip siammaannersua suli ingerlavoq. Taamaattumik aatsaat taamak immitsinnut paarinissamut pisariaqartigilerpoq, mianersornissatsinnik tikkuussivoq tamani aammalu mianersorneq akueralugu ulluinnarilernissaa aamma tikkuussilluni, tassa nappaat taanna nualluut tuniluuttoq suli qaammaterpassuarni ingerlasussaagunarmat, inuit tassannga ilisimasallit oqartarnerisuut, taamaattumik mianersornerput suli ingerlatissavarput, pisiniarfiliaraangatta inuppassuit akornannut pinaveersaarluta, akuttussutsimik inassuteqaatit malillugit, aamma inuit immikkut mianerisassatut misigisut inassuteqarfigerusuppakka qanermut assiaqutinik atuisassasut imminnut illersorniarlutik.

Maluginiarpara kingullermik Coronavirusertoqartumik naammattuuigatta taxartartut inunnik angallassisartut, mittarfimminngaanniit agallassileraagamik qanerminnut assiaquteqartartut ilaallu aaqqateqarlutik, maligassiuineq taanna ingerlatiinnarsiuk, suli mianersornissatsinnik piumaffigineqarpugut annertuumik.

Nutaarsiassaqalerpat tutsiuteqqikkumaarpugut aamma naatsorsuutigivara, nunatta nakorsaaneqarfiata malinnaatissagaatigut, neriuppugut Coronavirusimik eqqorneqartoq napparsimalerani peqqissiaassasoq .”