airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Martha Olsen Adelholm blev pensioneret efter at have været ansat som leder på alderdomshjemmet i Kangaatsiaq i 43år. 

19. november 2020

 
Martha Olsen Adelholm er blevet pensionist efter 43 års ansættelse som leder på alderdomshjemmet. Hendes sidste arbejdsdag var 30. september 2020. Hun har arbejdet i 45 år under staten, og har arbejdet i 50 år inklusiv hendes praktikophold. Hun har arbejdet i tre kommuner: Kangaatsiap Kommunia, Qaasuitsup Kommunia og Kommune Qeqertalik.

Onsdag den 18. november 2020 Borgmester Ane Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen 2. viceborgmester Hans Aronsen samt fg. kommunaldirektør Alida C.  Rafaelsen takkede Martha Adelholm for hendes mangeårige indsat i kommunekontorets mødesal i Kangaatsiaq.

Martha blev født i år 1954 i Qeqertarsuatsiaq, som elleve årig tog hun sammen med sin søster til Kangaatsiaq for at gå i skole, efter sin konfirmation tog hun til Aasiaat for at gå i skole og bo på kollegiet. Hun tog på højere ungdomsskole som 14 årig i et år. Hun var på et år i huset i år 1970 hos en familie, var i praktik det første år i spædbørnshjem i Skorsborg, hvorefter hun kom i praktik i et køkken og kom i uddannelse, var i praktik i et alderdoms- og plejehjem i Hellerup og var der indtil hun blev færdiguddannet i første juni 1975, og blev færdig som assistent, hvor efter hun arbejdede der som assistent i to år.

Alderdomshjemmet i Kangaatsiaq søger en leder, da hun holdt ferie i Kangaatsiaq ansøgte hun stillingen og fik den og arbejdede som leder i på hjemmet i 43 år.

Da hun startede med at arbejde i alderdomshjemmet boede hun og arbejdede på døgndrift på alderdomshjemmet, og det var en del af hende og hendes børns liv at arbejde og leve sammen med ældre borgere på døgndrift, herunder at være sammen med dem under helligdage.

”Der er mange minder når man kigger tilbage til tiden, Klienter, kollegaer, mange positive og udfordringer mindes i tankerne , en af de positive oplevelser er når vi tog beboerne på alderdomshjemmet med Tûgdlik på bygdetur, hvor ældre mødes med andre ældre, var altid en god oplevelse ” - sagde Martha Olsen Adelholm.

Udover sin ansættelse som leder på alderdomshjemmet er hun interesseret i foreningsarbejde, hvor hun har været kasserer for fodboldholdet i mange år. Hun har været medlem af kommunalbestyrelsen i nogle år, og var formand for krisecentret, da dette blev oprettet i Kangaatsiaq og var formand lige indtil centret blev lukket.

 

”At tage på uddannelse eller arbejde ud fra ens interesse, kan man arbejde alt det man har lyst til, jeg har altid anset god samarbejde og udvikling for at være vigtige. Jeg har ligeledes ment at der er vigtigt at være afklaret med sig selv, når man skal arbejde for andre mennesker, derved kan man yde andre mennesker åbent og effektivt.” -sagde Martha Olsen Adelholm.

 

Martha Olsen Adelholm´s datter, børnebørn og venner deltog under lejligheden.

”Det er dejligt at blive inviteret til denne lejlighed, og få
gave, ikke mindst for at modtage taksigelse. Jeg havde slet ikke forventet
dette. Mine kollegaer sagde farvel til mig ved slutningen af september måned. En
sund livsstil er vigtigt i mit liv, motion, passer på mig selv, ikke mindst livsglæde,
med livsglæde vil jeg bruge dagene samme med folk som jeg kan lide. Jeg siger mange
tak til min tidligere klienter, kollegaer, kollegaer i kommunen som jeg havde
tæt samarbejdet med.- Sagde Martha Olsen Adelholm til sidst.  
Ansatte i alderdomshjemmet i Kangaatsiaq til Martha Olsen Adelholm sidste arbejdsdag.