airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Børnerådet fra hele Kommune Qeqertalik samles i Aasiaat for at deltage til landsdækkende børnetopmøde i NAKUUSA.

9. november 2020

30 børn, der repræsenterer kommunerne i børneråd i NAKUUSA deltog i virtuelle topmøde torsdag den 5. november 2020. 

Der deltog syv repræsentanter fra Kommune Qeqertalik i kommune mødesal i Aasiaat. To repræsentanter fra Avannaata Kommunia deltog fra Aasiaat, fordi de går i GUX.

Deltagere fra børnerådet i Kommune Qeqertalik:
Fra venstre:Julius Singertat. AdoLyngep atuarfia, Josefine Lennert. Aasiaat, Aviaq Kristoffersen. Ilulissat, Edvard Sandgreen. Qasigiannguit, Uangaaq Thomsen. Qasigiannguit, Kimmernaq Zeeb. Qeqertarsuaq, Niels Otto Olsen. Qeqertarsuaq, Tanya K. Petersen. Ilulissat, Juliane Jeremiassen. Kitsissuarsuit.

Overskrift under topmødet: "Styrken i fællesskab"

Under tiende topmøde i NAKUUSA var overskriften ”Styrken i fællesskab”.

Følgende blev drøftet:

  • Identitet.

  • Mangfoldighed

  • Sociale medier

Drøftelserne og debatten har til formål at give unge redskabsrammer i de pågældende overskrifter i gensidig respekt og forskelligheder. Børns kommunikationsadfærd i sociale medier blev drøftet, er kommunikationsadfærden anderledes ift fysisk møde? Påvirker de skriftlige ord i sociale medier kommunikationsadfærden?

Hvordan skal de drøftede emner under topmødet anvendes?
"Børnene har fået til opgave at drøfte og danne mening om overskrifter fra NAKUUSA under landsdækkende topmøde i børnerådet. Børns deklaration og målsætninger skal sendes som beslutningssag med anbefalinger og de skal sendes til Naalakkersuisut og kommunerne. Børn skal udarbejde forslag til anbefalinger, der skal videresendes til myndigheder og resten af samfundet, og disse skal NAKUUSA arbejde til næst kommende år- siger Mia Skifte Lynge. Leder af projekt i NAKUUSA.
 

Deltagere under topmødet i Aasiaat Edvard Sandgreen og Ungaaq Thomsen, der begge kommer fra Qasigiannguit, er meget glade for at deltage under topmødet.


“Det er et godt topmøde, det er selvfølgelig anderledes end det tidligere afholdelse af fysisk landsdækkende topmøde, uden mulighed for at kunne tale med andre deltagere på nært hold fra andre kommuner, uden at holde fysisk møde med dem men kunne se og tale med dem på¨skærmet, det er helt anderledes”- siger Edvard Sandgreen fra Qasigiannguit.

Men det gik godt med debatten:

“Digital mobning, social medier, Tik Tok, Facebook og lignende kedelige kommentarer er meget synlige, når nogen har oprettet opslag, det er blevet normalt at blive gjort til grin og overfuset,
 er ligeledes vi taler om billeder eller voldsepisoder som bliver dele rundt mellem børn i social medier. Disse er blevet så normale at det ikke føles længer for at være tabubelagte emner.

Vi håber på at forældre til børn, der bruger sociale medier, kan blive bedre til at holde tilsyn med deres børns brug af sociale medier, når vi har udleveret vore anbefalinger fra tomødet. 

Og vi håber også på at samfundet vil tage godt imod de vi har tale om og at disse vil blive udmøntet"- siger deltagere i børnerådet i Kommune Qeqertalik Edvard Sandgreen og Ungaaq Thomsen fra Qasigiannguit.


 

 

Som afslutning på topmødet spiste deltagerne i børnerådet i Kommune Qeqertalik sammen med borgmester Ane Hansen.

Anbefalinger fra børn skal udleveres til Naalakkersuisut i Grønland og fem borgmestre den 20. November 2020.


Om NAKUUSA:

NAKUUSA, børneråd

Børn i alderen 13-18 år er medlemmer.

Der er syv børneråd i Grønland. Alle fem kommuner har hver deres børneråd og børneråd i Østgrønland og børneråd i Thule.

Samtlige børneråd kan have op til 15 medlemmer.

Medlemmer i børnerådet afholder årlig topmøde, og der deltager normalt et medlem ud af fem medlemmer.


NAKUUSAAQQAT:

NAKUUSAAQQAT er elever i folkeskolen, der beskæftiger sig med børnekonventionen.

Der sendes overskrifter til Nakuusaaqqat og man forestiller sig at medlemmerne i Nakuusaaqqat skal sendes deres drøftede punkter i folkeskolen til børnerådet i Kommune Qeqertalik.

Børneråd i Kommune Qeqertalik. (MI)= Børneråd

repræsentanter fra kommunens børn og unge i Kommune Qeqertalik.

Børneråd i Kommune Qeqertalik indsamler punkter fra Nakuusaaqqat, der har afholdt møder i folkeskolen og holde møder omkring fremsendt punkter.

 Der afvikles møder i børnerådet i Kommune Qeqertalik, og medlemmerne deltager i det årlige børnetopmøde i NAKUUSA.-Børneråd i Kommune Qeqertalik. I henhold til organisationsplan for NAKUUSA kan kommunalbestyrelsen sende sager til børnerådet og “Børnerådet i Kommune Qeqertalik” kan også sendes behandlingssager til kommunalbestyrelsen.

 

-Projekter i henhold til børnekonventionen, børns deklarationer, meningsdannelser og målsætninger fra årlige landsdækkende topmøder i NAKUUSA bliver afleveret til Naalakkersuisut og kommunalbestyrelser i samtlige kommuner.

 

NAKUUSA

UNICEF Danmark og Selvstyret har indgået samarbejdsaftale om NAKUUSA, og NAKUUSA bliver finansieret af UNICEF Danmark og departementet for sociale anliggender og justits.

To medarbejdere fra NAKUUSA fra UNICEF kontor i Grønland har ansvar for at udvikle, udmønte samt koordinerer målsætninger for projekter. 

Få mere at vide om NAKUUSA ved at klikke på denne hjemmeside:

www.nakuusa.gl