airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qasigiannguit Museum blev kåret som Årets aktive arbejdsplads i Maligassiuisut Show.

17. november 2020

Qasigiannguit Museum blev i lørdags ved Maligassiuisut Show 14. november 2020 kåret som "Årets aktive arbejdsplads 2020" 

 Paarisa’s begrundelse for kåringen tog udgangspunkt i museets aktivitetstilbud.
Det fremhæves at indsatsen:

-          omfatter personale og borgere i lokalsamfundet.
-          har fokus på kulturbevarende arbejde med aktiviteter tilpasset nutiden.
-          er holistisk og helhedsorienteret.

Qasigiannguit Museum fejrede kåringen med kaffe og kage på museet søndag 15. november 2020.

Fra venstre faglig medhjælper på levende boplads Randi Broberg, museumsleder Anne Mette Olsvig, museumsassistent Mads Jeppesen.

Qasigiannguit museum er et af kommunens 3 kulturhistoriske godkendte lokalmuseer . Museet arbejder efter Grønlands museumslov indenfor rammene af et årligt budget fastsat af kommunalbestyrelsen og en fireårig arbejdsplan udarbejdet i samarbejde med museets bestyrelse.

Museet deltager med kulturarvsrelaterede aktiviteter ved kommunes årlige arrangementer som Meeqqat Ulluat, Kulturnat m.v.

Om vinteren tilbyder museet en række aktiviteter i tilknytning til museets udstillinger, og i værkstedet til  levende boplads  B-18 tilbydes værkstedsarbejde med oplæring i kulturteknikker og  kulturarvsrelaterede håndværk.

Om sommeren tilbyder museet udendørs aktiviteter, som deltagelse i levendegørelse af en 16-1700 tals sommerteltplads, og kajakroning og bueskydning .

I ugen op til Qasigiannguits sommer løb ”Kulunnguaq Run”   har museet desuden tradition for at arrangere en særlig familieuge med udendørs aktiviteter for børn og voksne der afspejler tiden fro den historiske roman Kulunnguaq.

I det daglig arbejde lægger museet i sin formidling stor vægt på samarbejde med og involvering af borgerne.

Borgmester Ane Hansen: "Jeg er meget stolt af vores kommune kan dokumentere at vores kulturarv kan sættes med ny tænkning
og bruger det til at vise at vi stadigvæk kan bruge vores kulturarv til nytte til vores børn og unge. Og vi stadigvæk kan konkurrer med det nye tiders konkurrence selv med omverden. Og stor
Tillykke til vores lokale museum i Qasigiannguit personale og det frivillige med den pris det har modtaget."

I forbindelse med modtagelsens prisen udtalte museets leder Anne Mette Olsvig:

”Mange tak. 

Tak til jer, der
har indstillet Qasigiannguit Museum, tak til Paarisa for nominering og for
udnævnelsen til årets aktive arbejdsplads. Også tak til
museets personale og samarbejdsparter - her særligt museets bestyrelse og vores
frivillige forening - uden jer kan Qasigiannguit Museum ikke gennemføre et
aktivt og udadvendt formidlingsprogram.

Jeg er overrasket
og glad for, at museernes håndtering af kulturarven på denne måde anerkendes,
og jeg stolt over at Qasigiannguit Museums virke er med til at vise betydningen
af at bringe kulturarven frem til brug tilpasset vores moderne hverdag. Det
viser, at det er vigtigt, at vore nutidige kultur- og fritidsaktiviteter er
solidt forankret i vores fælles kultur og identitet. 

Lokalmuseet er
vores fælles erindrings-,og kulturbank - her ligger vores fælles arv - og jeg
håber at udnævnelsen af Qasigiannguit Museum som året aktive arbejdsplads kan
få alle til at se de potentialer og styrker der ligger i vores kulturarv. 

Museet vil forsat
motivere til at sætte kulturarvselementer i nye omdrejninger og beløbet giver
mulighed for at bygge en nutidig umiaq til brug i fritid og sport.”