airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen`s lykønskning til jul og nytår. 

22. december 2020
Kære medborgere samt samarbejdsrelationer i kysten og i andre lande.
Først og fremmest vil jeg takke alle for jeres indsats og tålmodighed under de særlige omstændigheder, der har været i lyset af Covid-19. Endvidere vil jeg takke mine medborgere for at støtte op om arbejdet med at udvikle vores unge kommune.
Kommune Qeqertalik er stadig under udvikling, vi er på rette spor, og sammen opnår vi at komme i mål. For at udvikle Kommune Qeqertalik er det vigtigt, at vi alle fortsat bidrager med et engagement, stort som småt. Det er gennem investering
i dagligdagens aktiviteter, at vi udvikler væsentligt, at vi fortsat værner om vores kulturrige historie samt vores unikke natur.
På vegne af kommunalbestyrelsen ønsker jeg jer en god jul, og håber at I vil komme godt ind i det nye år. Mange tak for det forgangne år. Specielt tak til borgere, foreninger
og forbund, som vi har samarbejdet med.
Jeg ønsker Jer et lykkebringende år, med held og sundhed, og håber på et fortsat godt samarbejde.
 
Borgmester Ane Hansen
Kommune Qeqertalik.