airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring- Kommuneplantillæg.

4. december 2020

Forslag til kommuneplantillæg 1100-E05-2, ”Dumpen/stenbruddet”, Qasigiannguit i offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget har til formål at udvide og omlægge areal for stenbrud og dump i Qasigiannguit. Udvidelsen af delområde 1100-E05 sker på bekostning af reduktion i arealet af tilstødende delområde 1100-D12. 

Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden: 04.12.2020 til og med 29.01.2021. 

https://kommuneplania.qeqertalik.gl/dk/hoering/hoering-kommuneplantillaeg/

 

Sagsområdet INOQARFIK.
Kommune Qeqertalik.