airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen´s nytårstale 2021

1. januar 2021

Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik.

 

Kære medborgere. Jeg vil først sige godt nytår til jer allesammen og jeg ønsker jer al godt i det nye år.

Kommune Qeqertalik har gennemført en klar reorganisering, smidigere administration, som er tilpasset til vores kommune med relativt lav indbyggere, kultur og identitet samt verdensborgerskab.

Vi er fuld i gang med at udarbejde langsigtede planer, der er større borgerinddragelse, det er blevet tydeligere at der er større selvstændighed i samtlige bosteder i Kommune Qeqertalik, det går bedre med at efterleve vores forpligtigelse til at danne samarbejde i en kommune, kulturelle kreativitet er blevet tydeligere, byggeriet er spredt ud, vi tager udgangspunkt i medborgernes behov, når vi udvikler, vi er fuld i gang med at tænke nyt ift udvikling af erhverv og turisme, nu er vi også i gang med at tydeliggøre forskellige politikker indenfor socialområdet.

Man er fuld i gang med at forbedre levevilkår for børn og unge, der er sket forbedringer sagsbehandling af handicappede personer og ældre, disse er blot nogle af sager som, det samlede kommunalbestyrelse har arbejdet for i næsten fire år.

Streng styring har givet resultater, derudover har medlemmer i kommunalbestyrelsen haft samarbejde fra første dag uden at tage hensyn til deres partibaggrund og det har båret frugt. Gensidig respekt blandt medlemmer i kommunalbestyrelsen og vægte god dialog højt samt demokratisk styring har været med til at danne grundlag til dette arbejde.

Vi har opnået en god økonomi i Kommune Qeqertalik, fordi vi fra starten af har lagt vægt på at foretage analyser, vurderinger samt god planlægning uden at tage forhastede konklusioner.

Vi startede alt fra bunden af, da Kommune Qeqertalik blev oprettet i 2018, vi startede med at overtage ikke planlagte anlægsopgaver med estimerede tal. Nu er vi fuld i gang med at lave store anlægsprojekter, ny folkeskole i Kangaatsiaq vil blive ibrugtaget i 2022. Vi er gået i gang med at udarbejde planer for nytænkning og nye initiativer indenfor folkeskolen, prioritering efter behov vedrørende børnehaver i bygder og byer. I øjeblikket man i gang med byggeri af en børnehave i Niaqornaarsuk.

Vi har nu udført store forbedringer af vejene i Aasiaat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq og i år skal man starte forberedelse til asfaltering af vejene i Kangaatsiaq. Vi er også gået i gang med at planlægge stiarbejde for vore bygder.

Vi har indtil nu udført store renoveringer og boligbyggerier og der er sat i gang af nye boligbyggerier i Qeqertarsuaq og Aasiaat. Også i år har vi startet med at udarbejde planer for nye boligbyggerier i Qasigiannguit, Kangaatsiaq og i vore bygder. Man er gået i gang med at bygge de manglende ældre venlige boliger og endeligt er byggeriet af boenheder til psykiske og fysiske personer som vi har ventet på i mange år. Vi er gået i gang med at udarbejde flerårs planer for store anlægsprojekter i Kommune Qeqertalik.

Et af de initiativer som kommunen i samarbejde med foreningen ”Forsamlingshuset” er at opnå et nyt kulturcenter i Qeqertalik. I forsamlingshuset i Aasiaat er der udstillet malerier af den verdenskendte maler Per Kirkeby som er meget attraktive. Disse skal vedligeholdes i samarbejde med Per Kirkeby´s venner Aqqaluk Lynge og Teit Jørgensen. Udover det, er vi i tæt samarbejde med bestyrelsen for forsamlingshuset i Aasiaat startet initiativer til et nyt kulturcenter, og udfra det første forslag og skitser i forhold til indhold og former skal vi foretage hørings i slutningen af januar måned. Derefter skal man for alvor arbejde for at finde fonde, der kan være medfinansiere projektet.

Vi har store visioner at udvikle erhvervslivet og turisme i Kommune Qeqertalik og det skal ske i tæt samarbejde med borgerne i vore byer og bygder. For at opnå det har Kommune Qeqertalik fornyligt oprettet et erhvervsudviklingsselskab der vil arbejde for skabe nye erhverv baseret på lokale råvarer og fremme turismen i Kommune Qeqertalik. Selskabet har fået bestyrelse bestående af mennesker med kompetencer og som har store erfaringer med at udvikle arbejdspladser.

Vi har netop i Kommune Qeqertalik oprettet ejendomsselskab, der vil beskæftige sig meget med store anlægsprojekter. Et af de første opgaver som ejendomsselskabet har søsat i år er byggeriet af nye højhuse i Svendborgvej i Aasiaat.

Også er Kommune Qeqertalik i samarbejde med andre kommuner igang med oprette et fælles boligselskab, formålet er at overtage almennyttige boliger, der er ejet af Selvstyret. Vore formål er at vi skal kunne tilbyde en tryg bolig til alle og at der sker løbende renovering af boliger. Vi er fuld i gang med at udforme det store mål.

Der sker så meget i løbet af et år og det fleste af os har oplevet triste og glædelige oplevelser i løbet af året. I nogle perioder har det gået fint, mens det i andre tider har givet udfordringer eller nærmest uoverkommelige hændelser – men sådan er livet jo engang.

Vi har oplevet det forgangne år helt anderledes end det vi er vant til, fordi en verdensomspændende influenza Corona virus er brudt ud og som vi har mærket i vort land.

Virusset har påvirket mange forskellige forhold, i andre lande blev mange hjemsendt fra deres arbejde og velholdte forsamlingssteder blev lukket. Mange restriktioner har påvirket vores daglige liv og vore liv. Vi er nødt til at være meget påpasselige for at undgå ustyrlig spredning af virusset.  Vore traditionelle fejring af højtider er blevet påvirket, fordi der er indført restriktioner for større forsamlinger og vi har lagt mærke til at der er indført strengere restriktioner for udefrakommende trafikanter ved juletid. Vore familier og venner kan ikke bare blande sig i forsamlinger under fejring af højtider ligesom i gamle dage lige efter deres ankomst for at undgå spredning af virusset. Det er nødvendigt at være i karantæne, fordi der er begrænsninger og udfordringer i sundhedsvæsnet i de senere år. Men lad os håbe at virusset vil forsvinde i det nye år lige så hurtigt som det kom.

Det har været hårdt for nogle af vore medborgere henimod slutning af år 2020, fordi vi har oplevet uacceptabelt og uoverkommelig hændelser, mange af os har mistet deres nærmeste pårørende i løbet af året, og der er nogle af os, der har mistet deres elskede barn. Jeg føler inderligt med de personer, der har mistet deres nærmeste pårørende i løbet af året, jeg håber at I vil føle jer støttet nok til at komme over de mistede personer og komme videre og jeg ønsker jer det bedste for jer i fremtiden.

Nu er vi kommet ind i det nye år, 2021, hvor vi har udført store opgaver, som vi glæder os til at videreudvikle. Her til morgen tænkte jeg tilbage til den dag, som jeg oplevede for 20 år siden. Dagen, hvor vi oplevede overgangsåret fra 1900-tallet til 2000, opleves som meget spændende og jeg var meget forhåbningsfuld. På daværende tidspunkt samledes vi, borgere, mange udenfor vores museum for at fejre overgang mellem århundreder og tilkendegive vore gode målsætninger i fremtiden. Jeg tænkte på mine egne tanker den gang her til morgen: at vores land var blevet en del af verdenssamfundet og at ophøje levestandarden var blevet vigtigere. Vore veluddannede børn er blevet selvstændige og er blevet aktiv samfundsborger i vort land og kunne konkurrere med andre lande på lige fod med andre udviklede lande. På den måde fandt jeg ud af  at man kan sætte mål for sig selv og deltage aktivt i realisering, ja så kan man opnå meget.

I Kommune Qeqertalik anser vi det at være vigtigt for at have flerårs målsætninger. Det har vi også gjort for at forhøje eksamensresultater og nedbringe antallet af fraværstimer i folkeskolen. Der er allerede udarbejdet planer for implementering af vore medarbejdere, politikere, børn og forældre og man har udarbejdet Siunnerfik målsætning for de næstkommende fem år.

Kommune Qeqertalik har udarbejdet Inuit Politik, børnepolitik, unge politik, handicappolitik og ældrepolitik, der danner grundlag til målsætningerne. Disse politikker skal danne grundlag til god service og udvikling i de næstkommende år.

Kommune Qeqertalik har reorganiseret styrelse og smidiggjort administrationen. Efter at omkostningerne er reduceret af administrationen er de besparede midler brugt til at forbedre levevilkårene til vore indbyggere. Vi glæder os til at forsætte vores smidiggørelse af arbejdsmetoder og forbedring af borgernes levevilkår.

Jeg vil til sidst takke inderligt alle vore medarbejdere i Kommune Qeqertalik, der har arbejdet hårdt sammen med os fra oprettelse af denne kommune, fordi I har ydet mere ud over jeres almindelige opgaver for at deltage i udarbejdelse af vores fornyelse vores nuværende struktur ved at tage store opgaver og fordi I har været hengiven under processen. Derved har vi sammen opnået meget. Til de borgere, foreninger, sportsforeninger, kulturelle foreninger, som vi samarbejder med og ikke mindst vore ældreforeninger, der er velkørende og som inddrager børneopdragelse under deres udvikling - vil jeg sige mange tak for vores samarbejde. Til de foreninger, der beskæftiger sig med personomsorg og enkelte personer, der laver velgørenhed, vil jeg sige mange tak. Jeres indsats betyder meget for vore borgere.

Jeg vil takke både medlemmer og tidligere medlemmer i kommunalbestyrelsen for de forgangne år samt for et godt samarbejde vi har haft, Tak til bygdebestyrelser og lokalråd på kysten og andre samarbejdspartnere i andre lande.

Vi vil fortsætte vores tætte samarbejde med borgerne i Kommune Qeqertalik, fordi det har båret gode frugter ved at sætte vores kultur, identitet og verdensborgerskab i centrum. Godt Nytår.

 

Borgmester Ane Hansen
Kommune Qeqertalik.