airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valg 2021 i Kommune Qeqertalik.

6. april 2021 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelsen,
bygdebestyrelsen og til menigheden i Kommune Qeqertalik.
26. januar 2021

Antal personer der skal vælges:

Der skal vælges 15 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik.

Antal stillere til valglisten:

Til personer som stiller op til kommunalbestyrelsen, udenfor partier samt kandidatforbund:

I henhold til § 17, stk. 1 skal ameldelse af kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget parti, skal være underskrevet af mindst 10 af valgkredsens vælgere som stillere. Underskrifterne kan fremgå enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.

Valg til bygdebestyrelsen:

I henhold til § 65, stk. 2  Med hensyn til kandidatanmeldelse m.v. finder reglerne i §§ 14-21 tilsvarende anvendelse.

Valg til menigheden:

I henhold til § 74, stk. 3 skal Der være mindst 5 stillere for hver kandidat. Kun personer, der har valgret til menighedsrepræsentationen, kan være stillere.

Den pågældene lov er Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Tidsfrist for aflevering af valglister:

Til kandidater for Kommunalbestyrelsen:

Anmeldelse af kandidater sker ved udfyldning af valgliste. Meddelelsen skal afleveres til til valgbestyrelsen senest den 23. februar 2021, kl. 12:00.

Hent udfyldningskemaet som kandidat til Kommunalbestyrelsesvalget her (1).

Hent udfyldningsskemaet til partikandidater til Kommunalbestyrelsesvalget her (2).

Til kandidater til bygdebestyrelser:

Anmeldelse af kandidater skal være indgivet til afstemningslederen i bygden senest den 23. marts 2021 kl. 12.00, og det sker ved udfyldning af anmeldesesskemaet.

Hent udfyldningsskemaet til anmeldelse som kandidat til bygdebestyrelsen her (3).

Hent udfyldningsskemaet til partikandidater til bygdebestyrelsen her (4).

 

Til kandidater til valg af menigheden:

Anmeldelse af kandidater til menigheden sker ved udfyldning af ameldelseskemaet. Anmeldelse af kandidater skal være indgivet afstemningslederen senest  den 9. marts 2021, kl. 12:00.

Hent udfyldningsskemaet til anmeldelse som kandidat til menigheden her (5).

 

Fastsættelse af dato til valget:

Valg til Kommunalbestyrelse, Bygdebestyrelse samt til meningheden sker den 6. april 2021, i tidsrummet kl. 9:00 til 20:00.

Valgsteder og afstemningsledere:

 

 

Hvem har valgret?

Enhver der opfylder nedennævnte har valgret:

  • Enhver der på valgdagen er fyldt 18 år.
  • Har fast bopæl i Kommune Qeqertalik seneste 6 uger før valget.
  • Har dansk indfødsret.
  • Har fast bopæl i Grønland mindst 6 måneder, eller har boet i rigsfællesskabet mindst 3 år og har fast bopæl mindst i 6 måneder i Grønland før valget.

Du har mulighed for at søge om bevarelse af valgret, hvis du har opfyldt nedennævnte:

  • Opholder sig udenfor Grønland i uddannelsesøjemed.
  • Opholder sig udenfor grønland af helbredsmæssige årsager.
  • Opholder sig i Danmark i forbindelse med udførerlse af hvervet som folketingsmedlem.
  • Opholder sig udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
  • Opholder sig udenfor Grønland og kan sidestilles til ovennævnte.

Ansøg om valgbevarelse ved at udfylde den (6), og sende den til qeqertalik@qeqertalik.gl

 

 

Hvem kan opstille til kommunalbestyrelsen?

Enhver der har opfyldt kravene til valget.