airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen og politiets nye politikommissær i politidiskrikt Aasiaat Aqqaluk Petersen holdt møde for at danne tæt samarbejde. 

9. februar 2021
Aqqaluk Petersen, Politikommissær Politidistrikt Aasiaat & Borgmester Ane Hansen.

Det er vigtigt for kommunen og politiet at danne tæt samarbejde for at styrke beskyttelse af børn og unge. Dialogen har til formål at styrke samarbejdet mellem politiets forebyggelsesmedarbejder, forebyggelseskonsulenter i Kommune Qeqertalik samt sagsbehandlere i socialforvaltning. En af orienteringspunkter er at samtlige stillinger i politiet ved Kommune Qeqertalik skal besættes, herunder er normeringer for politiet i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq blevet fordoblet fra en til to stillinger og at der endelig vil blive ansat kommunefogeder i alle bygder og i Kangaatsiaq.  Seksuel misbrug af børn og unge skal bekæmpes under særligt samarbejde.

Borgmester Ane Hansen.
Kommune Qeqertalik.