airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen`s nytårskur for foreninger og frivillige aktører i Kommune Qeqertalik. 

5. februar 2021

Lørdag 30. Januar 2021 holdt borgmester Ane Hansen højtidelig nytårskur for foreninger og frivillige aktører i Kommune Qeqertalik på vegne af kommunalbestyrelsen i forsamlingshuset i Aasiaat. De enkelte foreningers repræsentanter og frivillige aktører i Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Attu, Iginniarfik, Niaqornaarsuk og Ikerasaarsuk blev indkaldt til at deltage i deres respektive kommunekontorer. Nytårskuret blev afholdt via Skype.

Under nytårskuret holdt borgmesteren og generalsekretær i Grønlands Idrætsforbund Jonas Jensen tale. Elever i GUX, Heidinnguaq Jensen, Miannguaq Jensen, Nielsine Løvstrøm, Jane Sakæusen sang for.

Borgmester tale under nytårskuret

Kære repræsentanter foreninger samt enkelte personer, der arbejder frivilligt for medborgerne i Kommune Qeqertalik.

Siden Kommune Qeqertalik blev etableret, har vi fundet det vigtigt at vi afholder nytårsreception for foreninger og enkelte aktører, der arbejder for at hjælpe andre folk på frivillig basis.

I år er det sidste år for denne valgperiode i kommunalbestyrelsen, og det er derfor på sin plads at vi på vegne af kommunalbestyrelsen viser vores taknemlighed til foreninger og enkelte personer som hjælper andre personer og udfører arbejde og aktiviteter på eget initiativer.

På vegne af kommunalbestyrelsen, vil jeg sige mange tak for jeres store indsats med gode formål i løbet af året. Det arbejde I udfører betyder meget for lokalbefolkningen.

I den forgangne år men også i år har vi oplevet meget anderledes i forhold til tidligere år, hele verden blev ramt af Coronapandemi. Alting blev påvirket, vi blev også påvirket på mange måder. Mange sportslige aktiviteter og konkurrencer blev aflyst, de populære musikalske koncerter med mange tilhørere kan ikke længere udføres, forskellige sangkor kunne ikke længere mødes på grund af de mange restriktioner. Også forskellige skuespil, som vi er meget glade for blev også ramt af restriktionerne. 

Også Grønlands Idrætsforbund forventer at idrætsaktiviteter og konkurrencer vil falde tilbage, dermed også idrætsudøvernes resultater vil være nedadgående. Det behøver ikke være sådan, fortsæt endelig med idrætsaktiviteterne med nytænkning, I ved jo godt hvordan man opnår de bedste resultater, Coronapandemien vil gå over og når det sker ønsker vi at se idrætsudøvere der kan konkurrere på højt plan.

Sidste år havde vi ikke ladt Coronavirusset stoppe os i at arrangere musikkonkurrencer, hvor vi har efterlyst talenter omkring Påsken og nationaldagen og på den måde arrangerede vi musikkonkurrencer via gennem de digitale muligheder, på den måde kom der mange talenter frem; fra Attu, Ikamiut, Ikerasaarsuk, Kangaatsiaq samt fra vores egen by. Vi fik set og hørt betagende musik og ørehængere, fordi vi har tænkt innovativt på grund af Coronavirus

Sidste år har vi også oplevet ekstraordinært, hvor foreninger og enkelte personer har givet vores kommune gaver, for det første gav privat aktør os den første kunstgræsbane i vores kommune i Qeqertarsuaq, hvor vi overværede den officielle overdragelse, giveren var en af de bedste borgere i Kommune Qeqertalik, Jens Salling fra Qeqertarsuaq. Også ligkisteforeningen i Aasiaat gav en meget flot rustvogn til Kommune Qeqertalik. Jeg vil gerne på vegne af Kommune Qeqertalik og kommunalbestyrelsen sige hjertelig tak til giverne.

I fjor var der mange idrætsaktiviteter, musikarrangementer og forsamlinger af forskellige sangkor blev aflyst på grund af Coronavirus, alligevel afholdt man i den sidste uge i de gamle år Idrætsdagen i Kommune Qeqertalik - i den anledning vil jeg sige tillykke til alle prismodtagere. En af årets vindere af Miljø-og Naturprisen 2020 er Tobias Nathanielsen fra Qasigiannguit. “Tobias har brugt sin fritid på at rydde op i naturen omkring Qasigiannguit. Han har indsamlet affald, sortere det og fragtet det videre til de rette containere. Tobias Nathanielsen har ydet en stor selvstændig indsats og tilmed holdt foredrag om sit arbejde, hvorfor han har været til stor inspiration for lokalsamfundet.” (kilde: nanoq.gl) Udover det afholdt man også prisuddelingen Coda Award 2020 og her skal man bemærke at talentprisen blev tildelt til Jens Kleist fra Aasiaat og herfra siger vi hjertelig tillykke til prismodtageren. Vi kan ikke også at undgå bemærke at modtageren af æresprisen er fra Aasiaat og det er sangeren fra Inneruulat, Angut Clasen som nu er bosat i Nuuk.


Til alle foreningsrepræsentanter i Kommune Qeqertalik, mange tak for det forgange år og godt nytår. Jeg håber på at I får det bedste resultater i det nye år, lad Coronavirus ikke stoppe Jer med nytænkning.

Ane Hansen 

Borgmester, Kommune Qeqertalik.

Tale frageneralsekretæren i GIF, Jonas Jensen.

Grønlands Idrætsforbunds vision i 2030 er at blive verdens mest fysisk aktive land #Aalasa. For at kunne nå denne vision har man udarbejdet strategi, der vil gælde indtil 2023, det primære fokus er at motivere børn og unge til motionere, at udøve sport. At forbedre vilkår for frivillige aktører, at tilpasse disse til sportsudøvere både inden- og udendørs i vort land. Der skal foretage statusvurdering i midten af år 2021 af igangværende projekter i vision 2030, når denne statusvurdering er ovre, vil man tage det næste skridt.

Foto: GIF

Jonas Jensen, Generalsekretær. Grønlands Idrætsforbund

““#Aalasa. Flere borgerne bør være mere aktive for at kunne nå vision 2030, undersøgelser påvist at der er en ud af fire personer er overvægtig, at 27 procent af landets borgere er overvægtige. Motion giver bedre personlighed og samfundsliv. Man kan få mere glæde, bedre uddannelsesforløb, bedre arbejdsførelse af at motionere, det vil sige at samfundet kan få sundere liv ved at motionere.

Alle aktører i landet har behov for at samarbejde; Naalakkersuisut, sagsbehandlere i kommunen, foreninger, forbund, frivillige aktører og enkelte personer - vi bør løfte i fællesskab for at kunne tilpasse sportsverden til det næste skridt, også fordi denne har behov for tilpasning”- siger Jonas Jensen, der er generalsekretær i Grønlands Idrætsforbund.

På grund af COVID-19 har man ikke kunnet afholde grønlandske mesterskaber. GIF´s undersøgelse viste at motivation blandt sportsudøvere er blevet ringere og at der er blevet færre sportsforeninger. Til gengæld er der flere af individuelle sportsudøvere.

GIF har afsat 1,6 mio. kroner, fordi der ikke skal afholdes grønlandske mesterskaber i år 2021, der skal bruges på landsdækkende plan. Foreninger og forbund, der er medlem af GIF- i byer og bygder - kan søge om disse midler, som de kan bruge til deres afholdelse af lokal fysiske aktiviteter.

Jf. yderligere oplysninger på GIF´s hjemmeside, på:

https://www.gif.gl/aalasa_dk/

Efter endt borgmestertale og tale fra Jonas, vinkede samtlige deltagere til hinanden via skype, og der blev stillet spørgsmål. Efter borgmesteren havde takket alle deltagere fra byer og bygder fejrede deltagerne højtidelig nytårskuret og underholdte hinanden i deres lokale bosted. Mangeårig frivillig aktører i Qeqertarsuaq Regine Svendsen, holdt blandt andet tale om de mange års opgaver, som hun har udført som medlem i de forskellige foreninger. Hvor hun også tog imod sportspris på denne dag.

Regine Svendsen modtog pris under afholdelse af idrætsdag i Kommune Qeqertalik: Opmuntringspris til ældre kvinde 2020. Regine har som flerårs medlem i ældreforening “Avalequt” afholdt aktiviteter. Byen og kommunen har lagt mærke til hendes arbejde. Og man bør sige at hun udfører et vigtigt arbejde, fordi hun laver stort motionsarbejde. Hun deltager aktivt i ældre motion og møder stabilt på til de fællesaktiviteter, der skal afholdes sammen med børn, der er til stort gavn for disse børn.
“Det er meget glædeligt at kunne modtage opmuntringspris fra
vores kommune og det er ligeledes glædeligt at modtage indkaldelse fra
borgmesteren er i lørdags. Jeg takker for at få mulighed for at holde tale
omkring prisen samt mit foreningsarbejde.

Qeqertarsuaq har mindre befolkningstal, derfor benytter
foreningerne de få muligheder til at indsamle midler. Jeg laver forskellige
opgaver i de forskellige foreninger, blandt andet i ældreforeningen Avalequt.
Vi hjælper til under forskellige kommunale arrangementer, blandt andet under
afholdelse af aktiviteter for børn, løb, kaffemik under fejring af nationaldag,
synge for under jubilæer, deltager ved at synge under højtidelig fejring af
begyndelse af vintermørket og solopgang. Vi får indtægter ind til foreningen
ved at sætte vor fokus op diverse aktiviteter og er med under diverse
aktiviteter i Qeqertarsuaq.

Det er meget positivt at deltage i det årlige nytårskur som
medlem af forening samt frivillig aktør. Vi frivillige aktører får genfinder
vore ressourcer og mange tak for prisen”- siger Regine Svendsen fra
Qeqertarsuaq. 

Invitation i Qeqertarsuaq foregår i kommune kontoret

I Attu Sullissivik.

i Iginniarfik.

I Ikamiut Sullissivik.