airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Ane Hansen holdt nytårskur for virkskomheder og private erhvervsdrivende i Kommune Qeqertalik. 

5. februar 2021

fredag 22. januar 2021 holdt borgmester, Ane Hansen, højtidelig nytårskur for samtlige virksomheder og private erhvervsdrivende i hele Kommune Qeqertalik.

Virksomheder og private erhvervsdrivende i byer og bygder i Kommune Qeqertalik blev indkaldt til at deltage i deres respektive kommunekontorer. Borgmesterens nytårskur i Aasiaat blev afholdt i forsamlingshuset, og kuret blev afholdt via Skype.

Nytårskur 2021 blev arrangeret anderledes i forhold til tidligere år, for at kunne undgå smittespredning af er der indført restriktioner for større forsamling på grund af Covid-19. I de forgangne år havde man afholdt fælles nytårskur for virksomheder, private erhvervsdrivende, foreninger og frivillige aktører. I år 2021 havde man delt disse i to grupper; virksomheder og private erhvervsdrivende fejrede først nytårskur, foreninger og frivillige aktører fejrede nytårskur som den sidste gruppe.

Emnerne under nytårskur for virksomheder og private erhvervsdrivende var turisme og erhvervsudvikling.

Man kan læse borgmesterens, Topas Explorer Group`s direktør og Qeqertalik Business Council og Destination Diskobay direktørens udtalelse og taler. 

Borgmester Ane Hansen holdt velkomst tale.

Under nytårskur for virksomheder og private erhvervsdrivende holdt borgmester Ane Hansen følgende velkomsttale:

”Under sidste års nytårskur fremlagde jeg at Kommune Qeqertalik havde planer om at oprette erhvervs-og turistselskab og det har vi nu realiseret og har etableret Qeqertalik Business Council og Distination Disko bay. Og nu kan jeg med glæde præsentere selskabets nye direktør Gert P. Olsen. I Kommune Qeqertalik vil gerne have unikke oplevelser til kvalitetsbevidste turister frem for masseturisme, oplevelsesrejsende der kommer til vores kommune. Undersøgelser har vist at masseturisme ikke bruger masser af penge til de destinationer, som de ankommer til.
Derfor skal jeg med glæde sige at man kan igangsætte turisme og ikke mindst erhvervslivet efter oprettelse af Qeqertalik Business Council og Destination Diskobay ”

Det er nu blevet tradition for at lade virksomheder eller enkelte personer holde tale under borgmesterens nytårskur for interessenter i Kommune Qeqertalik og det gjorde kommunen også i dette år.  I år holdt direktør for Topas Explorer Group, Jørgen Sølvsten Nielsen, oplæg sammen med direktør i Disko Line  Noëlle Simoud.

Line Noëlle Simoud. Direktør, Diskoline holdt tale.

Jørgen Sølvsten Nielsen. Direktør, Topas Explorer Group holdt tale. 
Gerth P. Olsen. Direktør, Qeqertalik Business Council og Destination Disko Bayholdt tale.

Topas Explorer Group arbejder med turisme, og driver Topas Travel som rejseselskab. Selskabet har forskellige afdelinger på verdensplan, blandt andet i Grønland, Vietnam og i Danmark. Et af dets vigtigste opgaver er at tilbyde turisterne forskellige rejser, hvor den vigtigste opgave er tilbyde og koordinere oplevelsesturisme hvor turisten bruger sin krop og legeme i den fantastiske natur.

Topas Eksplorer Group startede med at operere i Grønland for 20 år siden I starten samarbejde man med Jacky Simone i Sydgrønland, siden dengang arbejdede man for turisterne og udviklede sig over til hele Grønland, hvor man bl.a. tilbyder oplevelsesrejser med overnatningsmuligheder i Sydgrønland, Nuuk og i Diskobugten. Udovet det stod de for også driften af Disko Line. Et af oplevelser man tilbyder er oplevelsesturisme, hvor man tilbyder udflugter og trekking samt hundeslædekørsel. I over 10 år, havde man arrangeret hundeslædeturisme fra Ilimanaq til Qasigiannguit, og man ønsker at starte hundeslædekørsel for turister i Qeqertarsuaq. Topax Explorer Group i Kommune Qeqertalik ejer og står for driften for Hotel Disko Island samt Hotel Diskobay i Qasigiannguit.

Direktøren i Topas Explorer Group, Jørgen Sølvsten Nielsen fortalte i sit oplæg om arbejdspladsen og deres opgaver. Han fortalte bl.a. om at det er en god ide at starte en produktion af hundefoder ved lave en aftale med fiskeriproduktionsselskaber af en eller andet art. På baggrund af ideen kan mulighederne for hundeslædeturismen udvikles. Han fortalte at flere borgere kan servicere turister i form af hundeslædekørsel hvis der er hundefoder nok. Der er jo flere virksomheder der producerer fiskeriprodukter i kommunen og man kan sagtens oprette produktion af hundefoder af høj kvalitet i Grønland, og dermed stoppe stor import af hundefoder til Grønland og give mulighed for at købe lokalt i landet. Udover det henviste han til at Grønland kan tilbyde grønlændernes levevis, kultur, gode restauranter og mere pr. om oplevelsesturisme, således at besøgende fra udlandet kan øges.


“Vi er glade at vi er blevet inviteret i at holde tale under nytårskuret i Kommune Qeqertalik. Vi er glade for at vi kunne fortælle om vores engagement i kommunen, og fortælle om virksomhedens forskellige planer i kommunen i fremtiden. Til sidst tak for vores gode samarbejde i de seneste år og vi håber at den gode samarbejde vil fortsætte i fremtiden ” – siger Jørgen Sølvsten Nielsen, Direktør i Topas Explorer Group, samt Direktør i Disko Line, Noëlle Simoud.

Qeqertalik Business Council og Destination Disko Bay.

Gerth P. Olsen, nyansat direktør i Qeqertalik Business Council og Destination Disko Bay, der blev ansat pr 1. Januar 2021, præsenterede sig selv under nytårskuret og præsenterede Qeqertalik Business Council og Destination Disko Bay med følgende ordlyd:

Godt nytår alle sammen!

Mange tak for at give mig ordet ved denne lejlighed.

Jeg er virkelig kommet i rette element her, hvor det netop er meningen at hilse på hinanden og netværke, for jeg er sikker på vi har nogle fællesinteresser for kommunens bedste. 

Kommune Qeqertalik har afsat midler til at tage sig af erhvervs- og turistfremmende tiltag frem til udgangen af 2023 og med mulighed for forlængelse derefter.

Qeqertalik Business Council er nu en realitet, og det skal vi takke kommunalbestyrelsen for at have prioriteret. Erhvervsrådet består af en 6-mands professionel bestyrelse udpeget af både kommunen og af lokalafdelingerne hos Grønlands Erhverv. Erhvervsrådets har hyret mig til at stå i spidsen for Qeqertalik Business Council og Destination Diskobay og jeg forventer, at få yderligere 2-3 andre medarbejdere, til at fremme erhvervs- og turismepotentialet i vores kommune.

Det her er virkelig noget at være glad for. Nu bliver der ekstra fokus på at yde rådgivning til folk der vil starte nye virksomheder op, og samtidig skabe muligheder for kompetenceudvikling, til de eksisterende iværksættere og selvstændige i Kommune Qeqertalik.

Der er nemlig behov for flere erhvervsdrivende i kommunen – men det er individet selv, der skal turde tage springet som selvstændig og øjne muligheder her i kommunen. Det er så her, at vi i erhvervsrådet vil stå klar med, at skulle bistå opstartsprocessen af den enkeltes iværksættertanker, både med rådgivning og kompetenceudvikling.

Vi vil være med til at skabe bedre vilkår og rammer for erhvervsfolk og deres medarbejdere, om det så er indenfor bygge- og anlæg, turisme, råstoffer, daginstitutionsområdet i kommunen eller sundhedsområdet, så kan vi guide jer til de helt rigtige beslutninger og hjælpe jer med at skulle udvikle jeres kompetencer.

Vi kommer til at have adgang til viden og kontakter, der kan hjælpe jer videre i jeres drømme, som mange faktisk ikke kender så meget til. Bare prøv og kig på tilskudsreglerne for AMA- og PKU-midlerne (Arbejdsgivernes arbejdsmarkedsafgift & Projekt for kompetenceudvikling for ufaglærte) eller Innovation Greenland for den sags skyld, med deres forskellige støtteordninger og tilskud til iværksættere.

Med disse muligheder skal vi have et langt større fokus på vores kompetencer i hinandens byer og bygder, og vise hvad vi samlet set har at byde med, for os selv og for resten af verdenen.

Så det er nu, at folk med iværksættertanker skal til at forfølge deres drømme – nu har I bedre redskaber, i form af os, til at hjælpe jer med at realisere jeres iværksætterdrømme!

Jeg vil inden for den nærmeste fremtid hilse på og tale med de lokale erhvervsdrivende i kommunen, for at etablere en god dialog med dem og for at fortælle dem om fordelene ved at stå sammen.

Vi skal nemlig have skabt et dedikeret forum for os alle iværksættere og selvstændige, hvor vi kan stå sammen og hjælpe hinanden og på den måde bane vejen for en erhvervsplan til kommunen.

For vi er vel enige om, at dette er noget der skal skabes i samarbejde med jer, de lokale aktører og andre med iværksættertanker, således kommunalbestyrelsen får et pejlemærke til at tage gode beslutninger fra, som i sidste ende vil optimere erhvervslivets rammer i hver vores respektive byer og bygder i kommunen.

Turismen

Virksomhederne og turismen i Qeqertalik har også været hårdt ramt at COVID-19. Men vi har heldigvis ikke været helt hjælpeløse, for i den forbindelse har Naalakkersuisut hjulpet selvstændige med forskellige former for hjælpepakker, således de erhvervsdrivende ikke efterlades helt blødende, men sørge for at de også overlever pandemien. Her skal vi ikke glemme at være taknemlige for det.

De kedelige omstændigheder med corona har sat en stopper for turismen de fleste steder, men det er virkelig nu vi har tid og overskud, til at forberede aktiviteter og planer der skal gøre vores kommune til en attraktiv destination. Så lad os udnytte denne momentum og stå stærkere sammen, til turismen blomstre igen.

Vi har nemlig store forventninger til at turismen boomer igen og ikke mindst til lufthavnene i Ilulissat og Nuuk er udvidet, for det vil vi helt klart også mærke her i vores kommune. Ilulissat er og vil fortsætte med at være en stor turistby, men lad os endelig sørge for at aflaste dem, for alle de turister der vil komme til dem. Lad os tilbyde turisterne mange andre spændende tiltag i vores egen smukke baghave.

Vi skal pejle hen mod Naalakkersuisut og Visit Greenlands særlige indsatser for deres turismestrategier frem til 2023, som vi forhåbentlig kan stræbe efter i fællesskab.

Det er bl.a. at få modtageapparatet på plads, og det betyder bl.a. at vi skal udvide vores overnatningskapaciteter eller opsætte toiletter i byerne til krydstogtsturisterne.

At turisterne får flere unikke oplevelser, meget gerne i form af adventure turisme, hvor naturen og miljøet i allerhøjeste grad indgår.

Vi skal blive mere kreative og finde frem til de lavt hængende frugter for at fremme gunstige rammebetingelser.

Alt dette kræver dog også, at vi får løftet kompetenceniveauet, enten ved vidensdeling og kurser.

Jeg vil derfor opfordre vores medborgere og erhvervsdrivende i vores kommune, om du så er i Kangaatsiaq eller Kitsissuarsuit, at overveje om det ikke er på tide at istandsætte de tomme huse, så de kan huse besøgende turister og andre gæster der vil opleve den rigtige Grønland, netop i din hjemby eller -bygd.

Hvis I har overskud ved siden af jeres fuldtidsarbejde, tage nogle kurser og efteruddannelser, så I er gearet til at kunne tage imod turister og guide dem selv. Vi kan skabe rammerne for, med hjælp fra fx Campus Kujalleq, til at I kan tage nogle kurser og efteruddannelser inden for turismen.

Det er netop jer derude, der har en unik viden om jeres bagland, det er netop jer der kan give turisterne autentiske oplevelser med egne storytellinger.

Vi vil gerne have unikke oplevelser til kvalitetsbevidste turister frem for masseturisme - men vi skal også have fundet frem til de lavt hængende frugter, fx i form af spændende initiativer for krydstogtsturisterne, for vi kan ikke undgå at de også kommer.

Der skal egentlig ikke så meget til, om det så er kaffemik i et grønlandsk hjem, eller har du i forvejen hundespand eller en båd, sørg for at certificere dig, således du kan medbringe passagerer. Turisterne vil gerne opleve noget autentisk, også selvom det bare er en hundefodring.

Så lad os slå hovederne sammen og se hvad vi kan udrette her i kommunen - Hvor der er vilje er der vej.

Afslutningsvis vil jeg lige kort fortælle om en solstrålehistorie jeg har med nogle gode venner, der har haft stor succes med adventure turisme ved Nuuk. De skabte en luksus camp for rige og kræsne turister, der ville opleve noget nyt og enestående ude i naturen. De dannede en camp inde i fjorden med opvarmede tipitelte og sørgede for, at interiøret var rustikt og lækkert.

De fik dagene til at gå med vandringer, sejlture, helikopterture og sågar dykning. De pengestærke turister blev opvartet og de fik smagt vores delikatesser, anrettet af en gourmetkok, hvor de så sluttede dagen af med udsigt til solnedgang i en udendørs jacuzzi, mens de skåler med champagne.

Arrangørerne gjorde sig umage med at kontakte de rigtige mennesker, der kunne udbyde alle disse muligheder og realiserede aktiviteterne i fællesskab.

Det handler om ganske få turister, der lægger rigtig mange penge i de unikke oplevelser - for så længe betalingsvilligheden er der, er dørene åbne for rigtig mange fantastiske aktiviteter, der berører mange andre aktører. Så lad os sørge for at skabe nogle ringe i vandet.

Så vil jeg blot slutte af med et ønske om, at vi få et rigtig godt samarbejde her i kommunen.

Qujanaq"-Sådan holdt tale Direktør Gerth P. Olsen, Qeqertalik Business Council og Destination Disko Bay.