airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Breve fra Skattestyrelsen sendes nu via e-Boks.

Meddelelse fra Grønlands Selvstyre.
24. marts 2021

Pressemeddelelse fra Grønlands Selvstyre den 23. marts 2021.

Skattestyrelsen sender i disse dage selvangivelser til 46.000 skatteborgere - og for første gang sendes selvangivelserne via e-Boks.

Alle borgere i Grønland, på 15 år og derover, har pr. 1. januar 2021 pligt til at modtage Offentlig Digital Post. Det betyder at meddelelser fra det offentlige til den enkelte borger i endnu højere grad vil ske digitalt via Sullissivik.gl og e-Boks.

Det betyder også at selvangivelsen for første gang sendes til borgerens digitale postkasse, e-Boks. Fremover bliver det derfor nemmere for borgeren at holde styr på breve fra Skattestyrelsen. Før i tiden skulle landets borgere udfylde selvangivelsen på et printet skema, som efterfølgende skulle sagsbehandles manuelt af Skattestyrelsen. Disse processer er i dag blevet endnu mere digitale.

Styrelseschef for Skattestyrelsen, Kim Neumann Nielsen, udtaler:
”Digitalisering af vores breve er et stort skridt på vejen til at give borgerne og virksomhederne en bedre service. Håndtering og forsendelse af fysiske breve er tidskrævende og dyrt. Digitaliseringen af vores forsendelser er derfor også mere samfundsøkonomisk, miljøvenlig og vores breve når langt hurtigere frem til borgerne og virksomhederne.”

Skattestyrelsen vurderer at samfundet kommer til at spare ca. 2 mio. kr. om året på papir, kuverter og porto.

Borgerne skal fortsat indsende deres selvangivelse senest 1. maj 2021, og udfylde ændringer via “Min Skat” på Sullissivik.gl

Værd at bemærke for ældre borgere
Borgere født før 1950, samt borgere uden internetadgang har fortsat mulighed for fortsat at vælge en papirløsning via Kommunens Borgerservice. Det er således stadig muligt at sende udfyldte blanketter via e-mail eller post til Skattestyrelsen.

Spørgsmål til ovenstående (fra borgere)
Kontakt Skattestyrelsen, Intaleeqqap Aqqutaa 1, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 00, mail: tax@nanoq.gl