airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg 1100-E05-2 2 "Dumpen/stenbruddet" Qasigiannguit.

8. marts 2021

Meddelelse til borgerne.  

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg 1100-E05-2 ”Dumpen/stenbruddet”, Qasigiannguit.

Udvalget for INUA i Kommune Qeqertalik har d. 17.02 2021 vedtaget kommuneplantillæg: 1100-E05-2 ”Dumpen/stenbruddet”, Qasigiannguit.

 Læs kommuneplantillæg som pdf fil: 1100-E05-2 ”Dumpen/stenbruddet”, Qasigiannguit.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget har til formål at udvide og omlægge arealerne således der frigives et større areal til stenbrud samt sikre en hensigtsmæssig affaldshåndtering fremadrettet.

Afvigelse fra tidligere offentliggjorte forslag
Forslaget til kommuneplantillæg afviger ikke fra tidligere offentliggjorte forslag.

Retslige forhold
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

 Indsigelsesvejledning

Ønsker man at gøre indsigelse over Udvalget for INUAs beslutning, skal indsigelsen rettes til Naalakkersuisut: Naalakkersuisut, Departementet for Finanser og Skatter; Landsplanafdelingen; Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Indsigelsen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

 

Med venlig hilsen:

 

Sagsområdet Inoqarfik. Kommune Qeqertalik