airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Samarbejde på tværs i sagsområder, status november 2020. Kommune Qeqertalik.

5. marts 2021
Du kan se kommunale ansatte og borgernes evaluering omkring Kommune Qeqertaliks status fra stiftelsen, til i dag i video klips, ved slutningen af artikkel.

Da Kommune Qeqertalik blev stiftet indførte kommunalbestyrelsen en anderledes organisationsplan i forhold til andre kommuner.

Organisationen har til formål at yde lettilgængeligt borgerservice, med administration styret fleksibelt og arbejdsmetoden er tilpasset til grønlandske værdier og kulturelle baggrund og identitet samt verdensborgerskab.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik havde indgået samarbejdsaftaler blandt andet at servicering af borgerne skal være grundigt og kontinuerlig, ærlighed og ikke mindst medbestemmelse skal være grundlaget for borgerservicen.

Overordnet organisation:

Politisk organisation. Administrativ organisation:

Politisk og administrativ organisationen er udformet med en røde tråd der giver sammenhæng i sagsområderne fra spædbarnsalderen til pensionsalderen. Borgerne serviceres effektivt ved tværsamarbejde mellem det politiske udvalg og det administrative indsatser.

Forvaltningen er afskaffet, kommunens styreform: politiske indsatsområder behandles af kommunalbestyrelsen som er styret af borgmesteren. Direktionschefen/kommunaldirektør, vicekommunaldirektør økonomichef og Bychefer med deres samarbejde vedtages beslutningerne, med fagkoordinatorer i Sagsområder som rådgivere. Alt der bliver vedtaget sendes videre til alle ansvarlige i alle sagsområder, afdelingslederne, direktionen og sagsbehandlerne overalt i kommunen. Ligeledes hvor som helst i sagsområdet ansvarsområdet når der plads til forbedringer ved samarbejde på tværs udvikles arbejdsmetoder.


Nedrivning af vægge.

Den nye organisationsform har til formål at effektivisere servicen. Kontorlandskaberne blev indført ved at fjerne væggene i byernes kommunekontorer. Der er nu tættere samarbejde på tværs og en mere effektiv borgerservice. Sagerne står ikke længere stille ved medarbejdernes fravær, nu hvor væggene er fjernet.

Det vil sige at Sagsområdet Timi Tarnilu (krop og sjæl)´s sagsområder skal sikre at dække og styrke borgernes interesseliv i bred forstand, ved at styrke det fysiske og psykiske rammer, ikke mindst for børn og unge som skal dermed give sunde pædagogiske rammer i opvæksten.

Sagsområdet Inoqarfik (bosted)´s skal danne gode rammer for byer og bygder indenfor byggeri med miljøbevidst, videreudvikling for erhvervsdrivende og arbejdsstyrken, uddannelse der har til opgave at dække borgernes behov.

Sagsområdet Inuit (Mennesker)´s sagsområder opgave er står parat til at yde det bedste borgerservice for borgere fra spædbarnsalder til alderspensionister i vores kommune. Der er børneinstitutioner, folkeskole, ældre og handicap pleje i sagsområdet.

INUA (Funktioner) er Sekretariat/udvikling. Fællesudgifter og administration. Skat tilskud og udligning. Renter (finansiel strategi, bankudbud). Balanceoptimering (aktiver og gæld). Økonomi (styring og organisering). HR (styring og organisation). IT (implementering og drift.) Ejendomme. Indkøb.

(Sagsområder vises i ovenstående organisationsform)

Samarbejde på tværs i sagsområder: Medarbejderne i bestemte sagsområder, arbejder ikke kun i deres område, de tager udgangspunkt i borgens vilkår og samarbejder på tværs i de forskellige sagsområder da sagsbehandleren er den der ved mest om borgeren, derfor man samarbejde på tværs for at forbedre og sætte borgerens vilkår i centrum. 

For eksempel, billedet viser organisationen hvor borgeren er placeret centralt:

 

Samarbejde på tværs i sagsområder i Kommune Qeqertalik.

  

Arne Sandgreen Reimer.
Bychef, Aasiaat.

”Nu er ledelserne imellem begyndt at løfte i fællesskab når der mangler personale. For eksempel når der mangler personale i en børnehave institution, i ud af 5 børn institutioner, så kommer en medarbejder fra en anden børneinstitution for at arbejde. På denne måde løser service i institutioner ved ikke at bruge vikarer. Metoden med at samarbejde er også vundet indpas i bygderne. For eksempel når der mangler en ansat i børneinstitutionen i bygden Kitsissuarsuit vil en kontoransat i borgerservice kunne afløse og der vil kunne findes en afløser til kontoret, da kontoret skal være bemandet med en medarbejder der har en administrativ kunnen. På denne måde har samarbejdet i bygderne uden brug af vikarer løst problemer og nu er metoden med god effekt også benyttet i bygderne Akunnaaq og Ikamiut.”- Sagde Arne Sandgreen Reimer. Bychef i Aasiaat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Søren H. Lange.
Bychef, Qasigiannguit
.

”Med hensyn til samarbejde på tværs var der ca. 80 medarbejderen samlet i forsamlingshuset, med det resultat at det nu kan mærkes at der i kommunens arbejdspladser er et bedre samarbejde.Medarbejderne havde mødtes igen for at diskutere samarbejdet i grupper på tværs arbejdspladserne for at vurdere det videre arbejde."
-Sagde Søren H. Lange. Bychef i Qasigiannguit.

Billeder taget fra Qasigiannguit Sullissivik, Sagsområdet INUIT kontor– efter at væggene er væltede. Arbejdet er gjort mens borgernes betjening stadig foregik hvor medarbejderne selv hjalp til med rengøringen.”

Forebyggelsesudvalget i Kangaatsiaq og dets bygder. 

Forebyggelsen i bostederne køres henholdt til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. Maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg. Forebyggelsesudvalget består af følgende repræsentanter fra Sundhedscenter, Kommune, tandklinikken, skoler socialforvaltningen og kriminalforsorgen, som har til opgave at køre oplysningskampagner udarbejdet med handlingsplan.

Lokalrådets forebyggelsesudvalg i Iginniarfik arbejder med oplysningskampagnerne ud fra årsplanen.

Dorthea Isaksen.
Sullissivik/borgerservice, Iginniarfik.

”Ved hjælp af borgernes engagement kører vi nogenlunde efter årsplanen. Nogen gang kører det ikke helt efter planen da vores bygd er ikke så stort, og når der er omgangssyge, så er alle syge næsten samtidigt, når det sker så kører vi nogle af arrangementer sammenlagt, hvis oplysningskampagnerne skal lykkes så kræves der deltagelse fra flest mulige borgerne. De fleste af planerne kører efter planen, der plejer at være velmødt til arrangementerne og borgerne plejer at glæde sig til den næste arrangement.” sagde Dorthea Isaksen, Sullissivik borgerservice, Iginniarfik.

Forebyggelsesudvalget køres også i Attu i samarbejde med foreningerne og borgere som stiller sig op til at arbejde med.

 

Foto: borgerne i Iginniarfik til en arrangement.

 

Planlægning ved hjælp af billedet over byen. 

Baseret af samarbejde på tværs i Kommune Qeqertalik bruger man flittigt et bybillede i Qeqertarsuaq som er taget overfra, for at opnå et borgernært service:

 


Benedikte Mølgaard.
Bychef, Qeqertarsuaq.


“Under vores arbejde kigger vi på et bybillede taget overfra og fokuserer på at dette er vores by, det er der borgerne har deres hverdagsliv.

Det vil sige at Sagsområdet Timi Tarnilus opgaver i vores by er blandt andet, medborgernes skal have
aktivitetsmuligheder i bred forstand, noget af Sagsområdet Inoqarfik´s opgave er skabe en attraktiv by samt noget at borgerne skal have gode livevilkår, for eksempel hvis du arbejder i handicapværkstedet Sullivik så er det ikke kun der du arbejder du kommer også til at samarbejde om forbedring af livsvilkårene i byen for borgerne med handicap, netop fordi servicearbejderen for folk med handicap er den som har bedst kendskab til vilkårene for folk med handicap.

Når vi samarbejder og planlægger sammen mens vi kigger på bybilledet virker det rigtig godt”
– Sagde Benedikte Mølgaard, Bychef i Qeqertarsuaq.

En nem kommunikation i administrative forhold. 

Ved de samarbejde på tværs opgaver og møder benyttes “skype business” og “Microsoft teams” med at kigge på hinanden. Møderne holdes imellem byerne og bygderne på en nem måde. Og man benytter skype og telefon til kommunalbestyrelsesmøder.

Billed: Møde via skype.


Servicemedarbejdernes kommunikation indbyrdes igennem telefon netbaseret kommunikation i Akunnaaq, Kitsissuarsuit og Ikamiut.

Servicemedarbejderne i Akunnaaq, Kitsissuarsuit og Ikamiut er afhængig af holde møderne igennem telefon og netbaseret kommunikation.

En gang om ugen holder de møde igennem skype, de fleste servicemedarbejderne i borgerservice (Sullissiviit) arbejder alene på kontoret, ved at holde en god kommunikation indbyrdes og ugentlige møder sparer de med hinanden alt om deres arbejde.

Anna L. Nielsen.
Overassistent Sullissiivik, Akunnaaq.

“Vi er meget tilfreds med vores møder som kollegaer imellem bygderne, til dagligt sparer vi hinanden om vores opgaver igennem telefon og skype, og når der har været akutte sager håndterer vi det ammen med samtaler, på den måde har vi nogle kollegaer som vi har gode kontakt med selvom vi arbejder alene i vores bygdekontorer. Når vi alle er tvivl om, det samme opgave eller hvis der opstår noget vi ikke kan samarbejde om, så henvender vi os til Aasiaat. Vi har også en god kontakt til vores kollegaer Aasiaat igennem telefon, mail, skype” - Sagde Anna L. Nielsen Overassistent i Sullissivik Akunnaaq.

Arrangementer.

I alle bosteder i Kommunen afholdes forskellige arrangementer, arrangementer afholdt fra kommunen i følge organisation, arbejdsopgaver, bosteder, også med en god samarbejde på tværs.

Arrangementer og større arrangementer, opgaver som gælder for overalt i kommunens bosteder, mærkedage, samarbejde på tværs om planlægning af konkurrencer hos servicearbejderne i sagsområderne i byerne og bygderne, man er også begyndt at udføre opgaverne sammen, dette har medført et stort tilfredshed hos medarbejderne og borgerne.

Informationsform for borgerne.

Informationstavlerne i alle bostederne, medier, infoskærme, Qeqertarpaat Tusaataat 93 Mhz og informationer vist på kommunens hjemmeside, meddelelser, annoncering af meddelelser til borgerne.

Tværfagligsamarbejde er stadig under udvikling og forbedring, medarbejderne er godt på vej til at rutineret i organisationsformen og annoncering af kommende begivenheder, er én af det informationsforme som er under udvikling.

Du kan se personale og borgernes evaluering omkring Kommune Qeqertaliks status fra stiftelsen til idag i disse videoer:

Socialhjælper i Sullissivik Attu.  Oline Nielsen:

 

Tryk på linken for at se det i youtube: Oline Nielsen. Sullissivik, Attu.

 

Leder i Sullissivik Sagsområdet Inoqarfik i Qeqertarsuaq. Ane-Sofie Mølgaard.

 

Tryk på linken for at se det i youtube: Ane-Sofie Møgaard. Sullissivik, Qeqertarsuaq.

 

Skoleinspektør/ fungerende Leder i Sagsområdet Inuit Sussi Adelholm.

 

Tryk på linken for at se det i youtube: Sussi Adelholm. Atuarfiup Pisortaarnera, Suliassaqarfik Inuit aqutsisuugallartoq, Kangaatsiaq.

 
Aasiaat, Kommune Qeqertalik status november 2020.

 

Tryk på linken for at se det i youtube: Aasiaat, Kommune Qeqertalik status 2020.

Borgerne i Qeqertarsuaq Abel Brandt, Johannes Mølgaard, Henning Dalager vurdere status om Kommune Qeqertalik.

 

 

Tryk på linken for at se det i youtube: Qeqertarsuarmi innuttaasut.

 

Brugerne i ældrecenter "Aliikku i Qasigiannguit. (Den udkommer senere med dansk tekster)

Tryk på linken for at se det i youtube: Qasigiannguani utoqqaat ornittagaani atuisut naliliinerat.

 

 

Nogle af resultaterne i Kommune Qeqertaliks status

Bygge og anlæg

Kommunalbestyrelsen har set vigtigheden af at der anskaffes midler til bygge og anlæg til brug for alle bostederne, dette har kunne mærkes meget af borgerne og byggearbejderne. Siden Kommune Qeqertalik blev til var der opført bygninger og udført renoveringer, nogle stadigvæk under opførelse, det er blandt andet følgende; skoler, børnehaver, bådeværft, lejligheder, alderdomshjemmet, havne og bådpladser, kommunekontorer, familiehuse med mere. Udover det planlægges store projekter for eksempel kulturcenter er en af det særskilte nævneværdige.

Renovation

Der blev stiftet selskabet ESANI a/s sammen med andre kommuner, med det formål at skabe løsninger for behandling af alle former for affald, der havde man haft problemer i flere år i Kommune Qeqertalik.

Offentlige veje

I flere år har der ikke været vedligeholdelse af hullede veje, Kommune Qeqertalik afsætte særskilt penge til asfaltering af vejene i byerne som er til at mærke af borgerne og bilejerne.

Qeqertalik Business Council og Destination Disko Bay

Kommunen har i tæt samarbejde med erhvervsdrivende virksomheder samt iværksættere stiftet et selskab for at fremme erhvervs og turisme industrien.

Politik og værdier

Det er vigtigt for kommunalbestyrelsen at der ydes en god borgerservice, derfor laver de et sæt værdier i Kommune Qeqertalik med følgende overskrifter; Kivitseqatigiinneq (At løfte i flok), Ataqqeqatigiinneq (Gensidig respekt), Attaveqatigiinneq (Kommunikation) og Suliamut tunniusimaneq (Engegement i udførelsen af arbejdet) . Yderligere vedtages efterfølgende punkter; Inuit Politikken, Børne- Ældre- og Handicappolitik.

Socialrådgivere og Ipad på skolerne

Kommunalbestyrelsen sætter værdi og har mål at forhøje eksamensresultaterne i folkeskolen, derfor afsættes særskilte penge for at normere socialrådgiverjob i skolerne, for at kunne give tidlig indsats for udsatte børn. Ligeledes afsættes penge til Ipad til undervisningsbrug.

Sundhed

En af det man finder vigtigt i Kommunalbestyrelsen er sundheden. Derfor er det blevet gratis at bade i bygdernes Servicehuse yderligere er der oprettet herberge i nogle bosteder. Yderligere er der givet meget i støtte til idrætsforeninger, idrætshal brugerne og delegationer til sportsbegivenhederne.

 

Tusagassiivik & Bychefer i Kommune Qeqertalik.