airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har afholdt konstituerende møde den 3. maj 2021.

3. maj 2021

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har afholdt konstituerende møde den 3. maj 2021.

Det konstituerende møde blev afholdt i højtidigsstemning i forsamlingshuset i Aasiaat, og mødet blev sendt direkte via youtube, Qeqertarpaat Tusaataat samt kommunens hjemmeside.

Under kommunalbestyrelsens konstituerende møde blev Ane Hansen, IA, udpeget som borgmester, Frantz Lundblad, IA, blev valgt som første viceborgmester og Aqqa Samuelsen, S, som anden viceborgmester.

Første viceborgmester: Frantz Lundblad, (IA). Borgmester Ane Hansen, (IA), Anden viceborgmester Aqqa Samuelsen, (S)

Et af dagsordenspunkterne var ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsen på ubestemt tid fra Peter Olsen, den blev godkendt, derved blev den første stedfortræder for partiet Inuit Ataqatigiit, Bia A. Broberg, valgt ind i kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Peter Olsen.

Foto forreste fra venstre: Kristian Jeremiassen, (IA). Simigaq Heilmann, (D). Bia A. Broberg, (IA). Naja Kristensen, (A). Ane Hansen, (IA). Mariane S. Larsen (IA). Hans Aronsen, (IA). Aqqa Samuelsen, (S). Foto bagerst fra venstre: Frantz Lundblad, (IA). Nikkulaat Jeremiassen, (S). Niels Kristensen, (IA). Ole I. Frederiksen, (S). Karl Thue Nathanielsen, (IA), Klaus Lundblad, (IA) Enok Sandgreen, (S).

Udvalget for INUA

Formand: Ane Hansen

Karl Thue Nathanielsen (Stedfortræder: Kristian Jeremiassen)

Klaus Lundblad (Stedfortræder: Bia A. Broberg)

Hans Aronsen (Stedfortræder: Mariane S. Larsen)

Frantz Lundblad (Stedfortræder: Naja Kristensen)

Ole I Frederiksen (Stedfortræder: Nikkulaat Jeremiassen)

Enok Sandgreen (Stedfortræder: Simigaq Heilmann)

 

Stående udvalg har konstitueret sig:

Udvalget INOQARFIK

Formand: Klaus Lundblad (Stedfortræder: Simigaq Heilmann)

Næstformanden: Bia A. Broberg (Stedfortræder: Hans Aronsen)

Kristian Jeremiassen (Stedfortræder: Karl Thue Nathanielsen)

Niels Kristensen (Stedfortræder: Naja Kristensen)

Nikkulaat Jeremiassen (Stedfortræder: Ole I. Frederiksen)

Udvalget Timi Tarnilu

Formand: Karl Thue Nathanielsen (Stedfortræder: Bia A. Broberg)

Næstformanden: Aqqa Samuelsen (Stedfortræder: Ole I. Frederiksen)

Simigaq Heilmann (Stedfortræder: Naja Kristensen)

Mariane S. Larsen (Stedfortræder: Kristian Jeremiassen

Hans Aronsen (Stedfortræder: Frantz Lundblad)

 

Udvalget INUIT

Formand: Niels Kristensen (Stedfortræder: Karl Thue Nathanielsen)

Næstformanden: Mariane S. Larsen (Stedfortræder: Klaus Lundblad)

Frantz Lundblad (Stedfortræder: Kristian Jeremiassen

Naja Kristensen (Stedfortræder: Simigaq Heilmann)

Ole I. Frederiksen (Stedfortræder: Nikkulaat Jeremiassen)