airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

65 studenter i Avannaata ilinniarnertuunngorniarfia GUX Aasiaat. 

23. juni 2021

 

Onsdag den 23. Juni 2021. 65 elever fik deres eksamensbeviser, i højtideligt stemning i Avannaata Ilinniarnertuunngorniarfia GUX Aasiaat.

 

Rektor i Avannaata Ilinniarnertuunngorfia Dorthie Siegstad sagde i sin tale, at det er førstegang i mange år, at elever fik høje karakterer. 

”Kære studenter.

Vi er her for at markere Jeres dag med dette højtidelige arrangement og fejre Jer med alle ansatte på GUX Aasiaat og jeres nærmeste familie.

Endelig er den dag kommet, som I har forberedt jer til igennem 3 års studier. I har udviklet Jer både studiemæssigt og personligt og kan nu betragte Jer som voksne.Hvis jeg skal sige noget om jer studenter 2021, så er I glade, rare og kvikke. Jeg kommer til at savne jeres latter i gangene, jeres meninger om skolen. Jeg vil også gerne nævne at i jeres årgang fik to af jer barn i dette skoleår. De to børn er også en gave til hele GUX Aasiaat – de har gjort os mere hensynsfulde og venlige mod hinanden. De børn er lige så værdifulde som jer.
I studenter 2021 er specielle for mig, fordi da I startede i 1.g for 3 år siden, så var det min første velkomst tale til nye elever som ny rektor. Der var gået 25 år siden jeg selv blev student i 1993. I dag vil I få overrakt beviser for Jeres uddannelse, som I skal bruge til at videreuddanne Jer yderligere. I dag skal vi fejre men alligevel huske, at dagen i morgen også vil indebære travlhed.
 Det uddannelsesvalg I vil træffe, er ikke kun en opgave der skal løses, men også et meget vigtig skridt i forhold til de liv I vil gennemleve og hvordan I vil udvikle Jer dannelsesmæssigt. Det I skal gennemleve bliver ingen dans på roser, men indeholder også et stort medansvar, som også betyder tilpasning til forholdene som menneske, hvilket jeg er sikker på at I kan gennemføre.

I dag, under denne dimission, skal vi huske at vi alle skal højne vores uddannelsesmuligheder; I vores kultur og samfundstraditioner skal vi huske denne dag som en vigtig begivenhed, både som forældre og som studerende. Jeres uddannelsesniveau er grundlaget for jeres videreudvikling og såfremt man er vedholdende kan dette resultere i et stærkt fundament for bedre uddannelsesmuligheder. Vi kan udføre forbedringer i samfundet. Ud over uddannelsen, skal vi også tage højde for og bestræbe os på at udføre og gennemføre det tildelte arbejde fuldt ud.

Dette er efter min vurdering som arbejdsgiver meget vigtigt. I nye studenter har masser af samfundsrelateret ansvar og kommende opgaver. Jeg vil være glad, såfremt nogen af Jer, efter en periode kan være parat til at tage ansvar og blive lærere på skolen. Det er jer der kender vores kultur bedst. Vi har stadigvæk en stor opgave foran os, vores uddannelsesinstitutioner skal tilpasses til vores kultur. Det er jer der oplever den daglige undervisning - det er jeres opgave at være med til at ændre på det.Hvis man tror på sig selv, kan man blive til noget, men det kræver selvtillid.

Jeres selvbevidsthed kan ingen tage fra Jer, men i de år I har opholdt jer her, har det været nødvendigt at påminde Jer om at der er grænser for Jeres handlinger.

Jeg må indrømme, at vi til tider kan tage tingene letsindigt, hvor jeres ansvar kan sættes på prøve, som I formentlig i jeres videre uddannelsesforløb vil erfare. Det er mit håb, at I vil være åbne overfor nye personlige udviklingsmuligheder og acceptere tingenes tilstand i stedet for at betragte dette som et problem, ligesom da I fra 1.g gik over til 3.g og måske tog lettere på uddannelseskravene og selvom det ikke er blevet lettere at gennemføre, er det et tegn på jeres personlige udvikling. Samfundets krav og forventninger er høje til jer unge. At uddanne Jer, at arbejde ud fra samfundets behov og at være gode medborgere osv. kan være blandt kravene.

Jeres uddannelse her på skolen er en del af jeres liv, i disse år som unge har I gennemgået en uforglemmelig oplevelse blandt medstuderende. I vil kunne se tilbage på perioden sammen med jeres kammerater, som I også har udviklet samhørighed med ligesom nære familier gør. Husk også de ansatte her på skolen, som måske i nogle tilfælde ikke har været enige med jer eller som I har betragtet som irriterende - set i bakspejlet er jeg sikker på, at I vil se tilbage på begivenhederne som værdifulde og givende, da disse også har understøttet jeres ophold her på skolen.

I denne anledning vil jeg gerne sige stort tak til alle medarbejderne - jeg blev igen overbevist om at jeg er så heldig jeg har jer. Vi kan altid samles for vores elevers skyld. Hver enkelt medarbejders indsats betyder meget for vores arbejdsplads, I har masser af energi og en stor viden, det giver mig styrke.

Med disse ord vil jeg sige stort tillykke med dagen og med håb om en god fremtid til alle.Til sidst skal vi alle stå op og råbe hurra tre gange for de nye studenter.”- Sagde Rektor i Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik Dorthie Siegstad.


To elever holdt tale på vegne af årgangen. På vegne af Kommunalbestyrelsen holdte Gerth P. Olsen Adm. Direktør for
Destination Diskobay & Qeqertalik Business Council A/S holdt tale:

Kære studenter.

Så kom dagen hvor I får jeres eksamensbeviser og det skal I rigtig være stolte af.
Jeg har fået denne fornøjelse at skulle viderebringe lykønskninger til jer på vegne af kommunalbestyrelsen og hele Kommune Qeqertalik, som pt. befinder sig i Qasigiannguit og er godt i gang med at holde møde om kommunens budgetter til næste år. Jeg vil med stor taknemlighed ønske jer et stort til lykke på vegne af vores kommune. 
I har igennem jeres 3-årige studier været med til at farve vores by som medborgere, vi har mødtes på gaderne, i butikkerne, i hallen og blandt adskillige andre arrangementer i byen. I har simpelthen været med til at bidrage til byens erhvervsdrivende og fået byen til at live op med jeres krop og sjæl, og jeres blotte tilstedeværelse – Lad os bare nævne jeres sidste skoledag, hvor I vækkede os på et ukristeligt tidspunkt om morgen.

Det er godt og vel 19 år siden, jeg selv stod, netop her, og holdt en tale på vegne af mine medstudenter, som tiden dog bare flyver af sted – Og alligevel, kan jeg stadig genkende enkelte lærere fra min tid og nu hvor jeg alligevel har mulighed for det, vil jeg sende min, og sikkert samtlige studerendes, taknemlighed til netop jer, ja og hele lærerstaben. Det er nemlig blevet klart for mig, og det skal jeg nævne, at I, i den grad også har været med til at præge mit, vores liv, positivt.
 Jeg håber, I studenter, heller aldrig vil glemme at være taknemlige – da det netop er dem, der også er med til at præge positivt i vores by, vort land og vort samfund, ved at højne og fremme uddannelsesniveauet. Jeg synes det er skønt, efter alle de år, at mine medborgere i byen stadig husker mig og hilser pænt, jeg håber I studenter også vil komme til at opleve det samme som mig.

Jeg vil gerne gentage én af mine pointer fra min tale for 19 år siden til jer. Brug jeres oplevelser og erfaringer fra jeres ophold og uddannelse her i byen fornuftigt. Tag videre på oplevelser, rejs ud, videreuddan jer, dørene har åbnet sig for jer nu – Benyt jer af jeres frihed under ansvar! Og her er min tanke, når I så har taget en højere videregående uddannelse, ja en kortere eller en faglig uddannelse, så tag jeres erfaringer og bagage med hjem igen, stift en familie og blev medborgere igen, vi har alle brug for at I også er med til at løfte op om vores samfund.

På vegne af Qeqertalik, stort tillykke til studenterne og jeres familier – jeg ønsker jer rigtig god vind fremover.” – Sagde Adm. Direktør, Destination Diskobay & Qeqertalik Business Council A/S Gerth P. Olsen.

Der blev uddelt legater fra GUX Aasiaat, Grønlandsbanken, Aasiaat VVS, Nuna Fonden. Efter spisning af Grønlandske provianter gik turen til mindesten ved kommunehovedkontoret, hvor der blev danset rundt og kastet med huer. 

Arnatsiaq Hinrup Johansen. Fik GUX Aasiaat legat.

Aqqalu Olsvig. Fighterpris.

Sidsel Andersen-Karlsen. Humørpris.

Bea Olsen. Årets engageret legat fra Grønlandsbanken.

Ane Marie Karlsen. Aasiaat VVS legat.

Legat modtagere fra Nuna Fonden:
Ivinnguaq Andersen: Eksemplarisk fremmøde og aflevering af optager til tiden. Gennemsnit i Karakter: 11,1.

Ulloriaq Rafaelsen: Eksemplarisk fremmøde og aflevering af optager til tiden. Gennemsnit i Karakter: 10,6

Inga Maria Filemonsen: Eksemplarisk fremmøde og aflevering af optager til tiden. Gennemsnit i Karakter: 11,6

Billeder: 

Og en lykønskning fra kommunalbestyrelsen.

Billede af studenter der kaster deres huer, fotograf: Elisibannguaq Frederiksen. Resten af billeder: Kommune Qeqertalik.
Tekst/foto: Daana R. Geisler-Kommunikationsmedarbejder.