airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Eqqakkanik ikuallaanissamut tusarniaaneq Kangaatsiami, Qeqertarsuarmi, Qasigiannguani Attumilu.

Tusarniaaneq ulloq 10. august 2021 naassaaq.]
5. august 2021

Eqqakkanik ikuallaanissamut  Kommune Qeqertalimmi innuttaasunut tusarniaaneq.

Tusarniaaneq ulloq 10. august 2021 naassaaq.

 Missingiut immikkut akuerisaagallartoq PDF-itut atuaruk: Kommune Qeqertalimmi illoqarfinni Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit kiisalu Attumi ulluunerani eqqakkanik ammaannartumik ikuallaaneq.

 

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq 
Kalistat Lund-ip allagaa:

MISSINGIUT Immikkut akuersissutaagallartoq Kommune Qeqertalimmi illoqarfinni Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit kiisalu Attumi ulluunerani eqqakkanik ammaannartumik ikuallaaneq. 

1.Tunuliaqutaq

Kommune Qeqertalik (matuma kingorna Kommune) Kangaatsiami, Qeqertarsuarmi aamma Qasigiannguani kiisalu nunaqarfinni Niaqortaarsuk Attumilu ulluunerani ammaannartumik eqqakkanik ikuallaanissaq pillugu ulloq 6. maj 2021 qinnuteqarpoq. Kingusinnerusukkut kommunip Niaqornaarsuk qinnuteqaammit peerpaa. 

Eqqakkat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 7. januar 2021-imeersoq, § 37, imm. 3 tunngavigalugu qinnuteqartoqarpoq. 

Qinnuteqarnermut tunngavigineqarpoq, kommune malillugu kommunimi ulluunerani eqqakkat annertuallaarneri, qanittumilu inuit najugaqarfiini pinngortitami, imaanilu avatangiisinit eqqakkanit isumannaatsumik uninngatinneqarsinnaanngitsuni tamaat isigalugu mingutitsineq misigineqartarmat. 

Kommunimit qinnuteqaammi allaqqavoq helikopterit atorlugit timmisartornissat taamaatiinnarnissaat pisariaqartarsimasoq helikopterinut mittarfiit eqqaanni eqqagassaqarpallaartarmat.  Kiisalu eqqakkanik inissiivinni eqqagassaqartangaarmat lastbilit nutaanik eqqakkannik tunniussiartorlutik ingerlasinnaasarsimanngitsut. 

Qinnuteqaammi atuarneqarsinnaavoq kommunimit Sisimiuni 2024-imi ikuallaaviup nutaap ammarnissaanut poortuinermut umiarsualivimmullu angallassinissamut atortut piareersimanissaat naatsorsuutigineqartoq, kiisalu inoqarfinni tamani eqqakkanik suliaqarfiit tulluartut pilersinneqassasut inatsisit atuuttut naapertorlugit immikkoortiterineq naleqquttumik ingerlanneqassammat. Eqqakkanut pilersaarummut naapertuuttunik eqqakkanik suliassaqarfinnik pilersitsinissaq unamminartortaqarpoq tassami pilersitsiffiusussat eqqakkanik annertuumik ulikkaaqqammata. 

2.Inatsisitigut tunngavik
Eqqakkat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 7. januar 2021-imeersoq (tamatuma kingorna "Igitassanik eqqaasarnermut nalunaarut" ) § 35 naapertorlugu eqqakkat tamarmik atortuni tamatumunnga atorneqarnissaanik akuerisaasuni  suliarineqartassapput. 

Taamaattoq igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 3, nr. 1-3 aamma imm. 4-mi inatsiseqarpoq ammaannartumik ikuallaaneq periarfissaasoq. 

Igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 3-mi allaqqavoq sivisunerpaamik qaammatini pingasuni ammaannartumik ikuallaasarallarnissamut imaluunniit eqqakkanik ikuallanneqarsinnaasunik toqqorsigallarnissamut immikkut akuersissuteqartoqarsinnaasoq. 

Aamma igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 4-mi allaqqavoq Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissummi § 37, imm. 3 naapertorlugu piumasaqaatinik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaasut, taakkununngalu piumasaqaatit piffissamut ikuallaaviusussamut, ikuallaariaatsinut atorneqartunut, kiisalu sanaartukkanut imeqarfiillu killeqarfiinut ungasissusissat minnerpaaffiinut tunngasut ilaatinneqarlutik. 

Taassuma saniatigut igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 3, nr. 1-imi allaqqavoq, immikkut akuersisoqarsinnaasoq aatsaat najukkami, nunap immikkoortuani nunaluunniit tamakkerlugu eqqakkanik ikuallaavimmik avatangiisinut akuerisamik peqartinnagu, ikuallaavik akuerineqartoq ingerlatinnagu imaluunniit allanik peqquteqartumik ikuallaavik atorneqarsinnaatinnagu. 

Ilanngullugu § 37, imm. 3, nr. 2-mi allaqqavoq piffissami immikkut akuersissutip atuuffiani kommunalbestyrelse eqqagassalerinermi aaqqiissutissanik tamakkiisunik sulissuteqassasoq. 

Kiisalu § 37, imm. 3, nr. 3-mi allaqqavoq kommune eqqagassalerinermut pilersaarummik akuerisamik peqassasoq. 

Naammagittaalliornissamut ilitsersuut Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq (tamatuma kingorna avatangiisinut inatsit) kapitali 14 naapertorlugu suliarineqarpoq. 

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, suliffeqarfinnut mingutsitsinerusunut, eqqakkanik ikuallaaviit ilanngullugit nakkutilliinissamut akisussaasutut Naalakkersuisunit pisussaatitaavoq.  Ataani "Nakkutilliisussaatitat" eqqartorneqartillugit Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik innersuunneqartarpoq.

 

3. Naalakkersuisut aalajangiinerat Piumasaqaatitalimmik immikkut akuersissuteqarallarneq
Naalakkersuisut naliliipput, igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 3-mi piumasaqaatit naammassineqarsimasut, massakkut nalilerneqarmat eqqakkanik ikuallaavinni akuerisani eqqakkanik ikuallaanissamut atortorissaarutinik amigaateqartoqartoq, aammalu kommune akuerisamik eqqagassalerinermut pilersaaruteqartoq aammalu ilisimatitsissutigigaa eqqagalerinissamut aaqqiissutissanik pilersitsinissaq ataavartumik sulissutigineqartoq. Taamaalilluni igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 3, nr. 1-3 naapertorlugu piumasaqaatit naammassineqarsimapput. 

Igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 3 aamma 4 naapertorlugit taamaattumik Naalakkersuisut nalunaarutigaat immikkut akuersissutitalimmik Kommune Qeqertalimmi Kangaatsiami, Qeqertarsuarmi, Qasigiannguani kiisalu nunaqarfimmi Attumi ammaannartumik eqqakkanik ikuallaasoqarsinnaanera, ukuninnga piumasaqaatitalimmik: 

Immikkut akuersissut ikuallaavinnut pioreersunut utaqqiisaasumik ilassutitut tunniunneqarpoq, akuersissutillu atuutereersunut atuuffiinut kalluaanani. 

Piffissami immikkut akuersissuteqarfiusumi eqqagalerinissamut aaqqiissutissanik pilersitsinissamik ataavartumik sulissutigineqarsimanera kommunip ataavartumik uppernarsarsinnaanngippagu immikkut akuersissut utertinneqarsinnaavoq. 

Igitassanik eqqaasarnermut nalunaarummi § 37, imm. 3-mi piumasaqaatit naapertorlugit immikkut akuersinermit qaammatit pingasut qaangiuppata immikkut akuersissut atorunnaassaaq. 

Immikkut akuersissut Nakorsaaneq, Nukissiorfiit, 

Kommune Qeqertalik aamma Uumasunut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik tusarniaaffigereerlugit nalunaarutigineqarpoq. 

Immikkut akuersissut Kommune Qeqertalimmut tunniunneqarpoq allanullu tunniunneqarsinnaanani. 

Immikkut akuersissut suliffimmi atukkanut tunngasunik killilimmik piumasaqaatilimmik imaqarpoq. Tassani qulakkeerneqarpoq kommunip pisussaaffia qulakkiissallugu, immikkut akuersissut sullivinni isumannaallisaanermik inatsimmut atuuttumut naapertuuttumik atorneqarnissaa.  

Piumasaqaatit atuuttut

 1. Immikkut akuersissutip assilinera tigussaasoq sumiiffimmi ikuallaaviusumi kalaallisut qallunaatullu allaqqasoq qaqugukkulluunniit pissarsiarineqarsinnaassaaq, ingerlatsivimmilu sulisut tamarmik immikkut akuersissutip imaanik piumasaqaataanillu ilisimatinneqarsimassapput.
 2. Suliat immikkut akuersissummut attuumassutillit annertuumik allannguuteqassappata Nakkutilliisut ilanngunneqassapput. Sulianik allanillu atortunik allannguinermut attuumassutilinnik nassuiaat iluarsisaq Nakkutilliisunut nassiunneqassaaq, aalajangiiffigineqassaarlu allannguutiti immikkut akuersissummi piumasaqaatit iluanniinnersut. Allannguutit oqartussat allakkatigut akuersitinnagit atuutsilersinneqassanngilaq.
 3. Immikkut akuersissummi matumani allamik aalajangiisoqarsimanngimmat allaaserinnittoqarsimanngippalluunniit, naatsorsuutigineqassaaq eqqakkanik ikuallaavik kommunip qinnuteqaatigeqqaagaani paasissutissanut naapertuuttuussasoq, uani aalajangiinermi ilanngussatut ilanngunneqartumi. 

Ingerlatsinermi piumasaqaatit

 1. Ammaannartumik ikuallaanermi suleriaaseq taamaallaat ulluunerani eqqakkanik ikuallajasunik ikuallaanermi anartarfilerinermilu atorneqassaaq, soorlu kommunip qinnuteqaataani allaqqasoq, ilanngussat takukkit. Taamaattumik eqqakkat ima immikkoortiterneqassapput eqqakkat allaanerit ikuallannaveersaarneqassallutik.
 2. Eqqakkat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 7. januar 2021-imeersoq naapertorlugu eqqakkat oliat aamma kemikaliartarlit ikuallanneqassanngilluinnarput. 
 3. Aatsaat ammaannartumik ikuallaasoqassaaq ikuallaavinni pioreersumi naammattunik atortorissaaruteqartoqanngippat.
 4. Ajornanngippat aqunneqarsinnaasumik nakkutigiuminartumik ikuallaasoqassaaq, ilanngullugu naleqquttumik eqqakkat katersorneqassapput akulerunneqarlutillu aammalu eqqakkat panertut atorneqassallutik.
 5. Ikuallaaneq eqqakkanik inissiivimmi nunaminertami, putumi, cellemi containerimiluunniit naleqquttumi ingerlanneqassaaq. Kommune ikuallaavissap sumiiffissaanik, nunap assiga assilissallu uppernarsaatit ilanngullugit, uppernarsaatinik annertunerusunik nassiussissaaq.
 6. Ikuallaaneq najugaqarfiit imeqarfiillu killeqarfii ungasillugit ingerlanneqassaaq, ajornanngippallu najugaqarfimmit miiterit aalajangersimasut ungasissuseqassalluni minnerpaamillu imeqarfiit killeqarfiini miiterinik aalajangersimasunik aamma ungasissuseqassalluni qinnuteqaammi sumiiffinni allaqqasut ilanngussat kakkiussaasut malillugit.
 7. Aatsaat ikuallaasoqassaaq anorip sammivia sanaartukkanit imeqarfiillu killeqarfiinut samminngippat.
 8. Ikuallaaneq ima pilersaarusiorneqassaaq siallertillugu anorlertilluguluunniit ingerlanneqassanani. Anorip sammivia allanngorpat pujoq avatangiisinut akornutaalerluni imaluunniit anori sakkortunerulerpat, imaluunniit siallilerpat ikuallaaneq unitsinneqassaaq.
 9. Ikuallanneq allannguuteqarpat allanartoqarpalluunniit pissutaasoq suussusersineqassaaq ikuallaanerlu unitsinneqassalluni. Nakkutilliisut nalunaaruteqarfigineqassapput, 20-21 piumasaqaatit naapertorlugit.
 10. Ammaannartumi ikuallaanermi annikitsukkuutaat kisimik ikuallanneqassapput.
 11. Arsakut ikuallaanermilu sinnikut pujoralaat il.il. siaruatsaaliniarlugit iliuuseqartoqassaaq. Aamma ilutigalugu qulakkeerneqassaaq arsakut sialummit imikumilluunniit qaamisaataasimasumik siaruartinneqannginnissaat.
 12. Ikuallaanermi qulakkeerniarneqassaaq ikuallaanerup unitsinneqannginnerani eqqakkat ikuallalluarsimanissaat, qamisaaneq pereersimanngippat piumasaqaatit 7, 8 aamma 9 naapertorlugit.
 13. Imeq qamisaanermi atorneqartoq eqqakkanit inissiivimmit kuutsinneqassanngilaq. Pisariaqarpat tamanna pinaveersaartinniarlugu naleqquttunik iliuuseqartoqassaaq. Ilanngullugu imeq taamaattoq avatangiisinut kuutsinneqannginnissaa qulakkeerneqassaaq, ilanngullugu Nukissiorfimmi imermik tarajuiaalluni imiliorfiit qanitaanni.
 14. Ikuallaasoqareerpat arsakut katersorneqassapput, tamatuma kingorna eqqakkanik inissiivimmi pineqartumi assanneqassapput. Tamatumani qulakkeerneqassaaq arsakut eqqakkanik inissiivimmit kuutsinneqannginnissaat teqqarneqannginnissaallu.
 15. Ikuallaaneq ataavartumik nakkutigineqassaaq.
 16. Ikuallaaneq avatangiisit eqqarsaatigalugit ullup unnuallu ingerlanerani ingerlanneqassaaq. Nakkutilliisut qaqugukkulluunniit piumasaqaateqarsinnaapput qaqugukkut ikuallaaneq ingerlanneqassanersoq, ilanngullugu avatangiisit eqqarsaatiginissaat.
 17. Ikuallaanerup avatangiisinik peqqinnissamullu kingunerlutsitsisinnaanissaata annikinnerunissaa qulakkeerniarneqassaaq naleqquttut tamaasa atorlugit, tamanna akornutaassanngippat. 

Ingerlatsineq akornusersorneqartillugu ajutoortoqartillugulu piareersimanissamut iliuusissat

 1. Kukutsiviusup qanitaani annikinnerusumik ikuallattunut qamitsissutinik peqassaaq.
 2. Kommune piaartumik nammineerluni pisarialinnik suliniuteqassaaq iliuuseqassallunilu ingerlatsinermi akornutaasut ajutoornerilluunniit annikillisinniarlugit.
 3. Ajutoortoqartillugu ingerlatsinermilu akornuteqartoqartillugu nakkutilliisut piaartumik nalunaaruteqarfigineqassapput, avatangiisinut akornutaassappata. Nakkutilliisunut nalunaaruteqarnerup ingerlatsinermi akornutaasut kinguneri ajutoornerilluunniit kommunip pisussaaffia annikillisissanngilaat.
 4. Allaaserinnilluni nassuiaat pisoqareerneranit kingusinnerpaamik sapaatip akunnera qaangiuppat Nakkutilliisut tigoreersimassavaat. Nassuiaammi allanneqassaaq suliniutit sorliit ingerlanneqarnersut/aallartinneqassanersut siunissami assigusunik pisoqarnissaa pinaveersaarniarlugu. 

Ingerlatsinermi sulisunut piumasaqaatit il.il.

 1. Ammaannartumik ikuallaaneq ingerlatsinermi sulisunit ilitsersorneqarsimasunit ingerlanneqassaaq, qulakkeerniarlugu ikuallaaneq avatangiisinut, sillimaniarnermut teknikimullu tunngatillugu illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqassaaq. Ilitsersuummut ilaassaapput:
  1. Ikuallaanermik kukutsineq, aserfallatsaaliineq naammassinninnerlu.
  2. Eqqakkanik ikuallanneqarsinnaasunik ikuallanneqarsinnaanngitsunillu  immikkoortiterisoqassaaq.
  3. Ikuallaanermi arsakunik/sinnikunillu suliarinninneq. 
  4. Maskiinanik eqqakkanik suliarinninnermi atorneqartartunik ingerlatsineq.
 1. Ilitsersuinerup qulakkiissavaa, ajornanngippat sulisut eqqakkanik, arsakunik, imermillu qamisaassutaasumik toqqaannartumik attuissanngitsut.
 2. Ingerlatsinermi sulisunik ilitsersuinikkut ilinniartitsinikkullu qulakkeerneqassaaq oqaatsitigut ajornartorsiutit akuerineqarnissaat.
 3. Qulakkeerneqassaaq ingerlatsinermi sulisut anersaartuutinik pissarsisinnaanissaat, anersaartuutillu pisuni tamani sulisut putsumik navianartorsiorsimappata atorneqarsinnaassasut. Aammattaaq qulakkeerneqassaaq sulisut anersaartuutinik eqqortumik atuinissaannik ilitsersorneqassasut. 

Ingerlatsinermi allagaatit

 1. Ammaannartumik ikuallaaviusuni ingerlatsinermi allagaateqartoqassaaq.
 2. Ingerlatsinermi allagaatit paasissutissat ingerlatsinermut attuumassutillit tamaasa imarissavai, ilanngullugu paasissutissat ukua:
  1. Ikuallaanerit tamarmik aallartinnerini naammassinerinilu ulloq aamma piffissaq.
  2. Ikuallaanerni tamani eqqakkat amerlassusaat arsakullu pilersinneqartut.
  3. Ingerlatsinermi akornutaasut kiisalu pisut ajutoornerillu avatangiisinut tunngasut ilaappata, ilanngullugu qamisaanerit pilersaarutaariinngitsut.
 1. Ingerlatsinermi allagaatit assiliartalinnik uppernarsaatinik videonillu ilaqassapput, minnerpaamik ukua ilanngullugit:
  1. Assit ikuallaanerni tamani assilineqartut immikkoortiterinermi uppernarsaataasussat.
  2. Assit ikuallaanerup ingerlanerani ikuallaaneq naammaginartumik ingerlanneqarnerani uppernarsaataasussat.
  3. Assit ikuallaanerup kingorna ikuallaaneq naammaginartumik ingerlanneqarnerani uppernarsaataasussat.
  4. Assit arsakunik assaanermi atorneqartut, assaanerup naammaginartumik itissuseqarneranut naammaginartumillu matuneqarneranut uppernarsaataataasut.
 1. Ingerlatsinermi allagaatit Nakkutilliisunut takutinneqassapput naammattumillu allaaserisoqarsimassalluni, ingerlatsinermi akisussaasup Nakkutilliisunut ingerlatsinermi akornutaasinnaasunik nassuiaasinnaassalluni, ilanngullugu ajornartorsiutit avatangiisinut kinguneqartitsisimasut kinguneqartitsisinnaasullu.
 2. Ingerlatsinermi allagaatit piumasaqartoqartillugu aamma Nakkutilliisunut nassiunneqassapput.
 3. Ingerlatsinermi allagaatit ukiuni tallimani paarineqassapput. 

Nakkutilliinikkut piumasaqaatit

 1. Nakkutilliisut qaqugukkulluunniit ikuallaaneq nakkutigisinnaavaat, aamma ingerlaannartumik qamisaanissaq piumasarisinnaallugu, ilanngullugu akornutaasunik akuerineqarsinnaanngitsunik allanillu ajornartorsiutinik paasissutissanik ammaannartumut ikuallaanermut atassuteqartunut tigusaqartoqarsimatillugu.
 2. Nakkutilliisut nakkutilliinermi uuttortaarnermik ingerlatsinissamut piumasaqarsinnaapput, avatangiisinut peqqinnissamulluunniit akornutaasinnaasoqartillugu, ilanngullugit silaannakkut mingutsitsineq, imikoorneq, imissaq pisorpalullu. Uuttortaanernut tamakkununnga tunngavigineqarput qanittumi najugaqarfiit imaluunniit imeqarfiit. Uuttortaanerit Nakkutilliisunit akuerisaannit laboratoriamit ingerlanneqassapput. Uuttortaanerup nalaani siallissanngilaq, nunalu apisimassanani, tamanna nakkutilliisut akuerisimanngippassuk.
 3. Nakkutilliisut taamaattoqartillugu ikuallaanermi piumasaqarsinnaapput, naliliisoqarpat pisariaqartoq, ilanngullugu inuit peqqinnissaat avatangiisillu illersorneqarnissaat eqqarsaatigineqassasoq. Piumasaqaatit allat naleqquttumik piffissalerlugu kalerriutigineqassaaq, ingerlaannartumik akulerunnissaq pisariaqanngippat. 

4. Maalaarsinnaanermut ilitsersuineq

Avatangiisinut inatsit § 60, imm. 1, nr. 1-4 naapertorlugu ammaannartumik ikuallaanissamut immikkut akuersissuteqarallarnissamik Naalakkersuisut aalajangiinerat pillugu Avatangiisinik illersuinermut tunngatillugu maalaaruteqartarfik naammagittaalliorfigineqarsinnaavoq. Naammagittaalliummik tunniussisinnaavoq: 

 • Aalajangiiffigineqartut.
 • Nunatsinni Nakorsaaneqarfik.
 • Kinaluunniit suliap qanoq naammassineqarnissaanut nammineq immikkut annertuumillu soqutigisaqartoq.
 • Peqatigiiffiit suleqatigiiffiillu, malittarisassatik naapertorlugit nunanik peqqissarfiullutik qasuersaarfiusartunik, avatangiisinik pinngortitamillu annertuumik soqutigisanik isumagisaqarnissamik siunertaqartut. 

Immikkut akuersissutip ullormit kommunimut nalunaarutigineqarneranit sapaatip akunneri arfinillit qaangiunnerini naammagittaalliuuteqartoqassaaq. 

Naammagittaalliutaasinnaasut Avatangiisinik Illersuineq pillugu Naammagittaalliutit pillugit Ataatsimiititaliamut allagaqaataassapput, uungali nassiunneqassallutik: 

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A
Postboks 1614
3900 Nuuk 

Naalakkersuisoqarfik taamaalereerpat naammagittaalliuut avatangiisit pillugit naammagittaalliuuteqartarfimmut nassiutissavaa atortussanik suliap aalajangiivigineqarnerani ilanngunneqarsimasunik ilanngussivigalugu. Peqatigitillugu suliamut peqataasut nalunaarfigineqassapput suliap naammagittaalliuutigineqarneranik takkuttoqarsimasoq. 

Immikkut akuersissuteqarneq pillugu maalaaruteqarneq kinguartitsinermik sunniuteqassanngilaq, avatangiisinut inatsimmi § 63, imm. 1 naapertorlugu. 

Immikkut akuersissuteqarnerup kingorna qaammatit arfinillit qaangiutinnginnerini aalajangiineq eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarsinnaavoq.  

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen 

Kalistat Lund