airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbud i offentlig licitation levering af vintertjeneste i Aasiaat.

13. september 2021

 Kommunen udbyder snerydning i tre sæsoner fra perioden 01. november 2021 - 30. april 2024.

 For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:
Udbudsmateriale og bilag udarbejdet af Sagsområde Inoqarfik, 10. september 2021 som kan hentes som PDF-fil:

   -Udbudskrivelse: Udbud af vintertjeneste i Aasiaat.
  - Vilkår for vintertjeneste: Vintertjeneste i Aasiaat.
  -Udbud af vintertjeneste i Aasiaat: Tilbud´s blanket.
  -Oversigtkort over gader som skal sneryddes i Aasiaat: Oversigtkort over snerydning i Aasiaat.

Arbejdet omfatter udførelse af vintertjenesten på byens trafikarealer såsom kørebaner, buslommer og vendepladser for bybus m.m., og omfatter kørsel for snerydning og glatførebekæmpelse på øvrige kommuneveje. Kommunens veje er opdelt i 1 vinterklasse: A.

Vintertjenesten gennemføres under anvendelse af lastbiler, gummiged/traktor. Leverandøren skal stille med de nødvendige snerydnings materiel.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en beløb tilbud sum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til: 

Kommune Qeqertalik, Aasiaat, Sagsområde Inoqarfik
Senest fredag den 01. oktober 2021 kl.11:00 vestgrønlandsk tid
Al korrespondance bedes stillet til kommunens sagsområde Inoqarfik
Att.: Otto Sandgreen, Denis Bidstrup. 

hvor indkomne tilbud åbnes i overværelse at de bydende der måtte ønske det 

Af konkurrencemæssige årsager, skal buddet afgives i lukket kurvet mærket ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: Vintertjeneste Aasiaat". 

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold. 

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. 

 

Med venlig hilsen
Sagsområde Inoqarfik
Aasiaat, Kommune Qeqertalik