airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indvielse af affaldspresser i Aasiaat blev fejret højtidigt.

23. september 2021

I forbindelse med indvielse af den nye affaldspresser Flexus i Aasiaat blev der afholdt kaffemik tirsdag den 21. september 2021 til borgerne. 

Driftsleder i sagsområdet Inoqarfik i Aasiaat Otto Sandgreen bød velkommen.

Første viceborgmester Frantz Lundblad har holdt følgende tale:

Jeg vil på vegne af Borgmester Ane Hansen og alle kommunalbestyrelsesmedlemmer byde jer velkommen her i dag til den offentlige ibrugtagningsceremoni af affaldspresser Flexus.

Ibrugtagningen af affaldspresser der sker i dag er en stor skridt, når man tænker på Naalakkersuisut´s affaldshåndteringsplan der er gældende for årene 2020-2031.
Affaldshåndteringsplanen for hele landet indeholder, at der skal etableres modtagerstationer til affald. Med hensyn til dette, så har kommunerne i vort land etableret et fælles affaldsselskab ESANI A/S, som man samarbejder tæt med, og grundet herfor er, at man skal i fremtiden sende affald som bliver presset her i Aasiaat til Sisimiut med skib, så de kan blive brændt i Sisimiut.

Den kommende forbrændingsanlæg der skal ligge i Nuuk og som skal bygges af ESANI A/S, påregnes at blive færdigbygget i 2023 sommer, og det betyder at affaldet som bliver presset fra nuværende tidspunkt, først skal presses og opbevares sikkert her i byen, indtil den kommende forbrændingsanlæg i Nuuk står klar. Men når den kommende forbrændingsanlæg i Sisimiut bliver færdigbygget i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024, så skal affaldet, som bliver presset her i byen, transporteres til Sisimiut og brændes der.

Man forestiller sig, at byerne i Kommune Qeqertalik skal selv presse og opbevare affald, og på baggrund af hvor stort et opbevaringsplads de forskellige byer har, så skal de samarbejde omkring håndteringen. Affaldet som skal presses her i Aasiaat, skal bl.a. transporteres fra Kitsissuarsuit, Akunnaaq og Ikamiut. Derudover forestiller man, at affaldet fra Niaqornaarsuk og Iginniarfik også skal presses her i Aasiaat, da disse ikke kan opbevares i Kangaatsiaq på grund af pladsmangel.

Varmeforsyningen der leveres fra forbrændingsanlægget her i Aasiaat, skal leveres fra spildolieanlæg når den nuværende forbrændingsanlæg er stoppet.

Miljøfonden gav sin tilsagn om at give finansiering til etablering af en modtagerstation i Ikerasaarsuk, og man regner med at de færdigpressede affald i Ikerasaarsuk vil blive sendt direkte til Sisimiut.

ESANI A/S, som Kommune Qeqertalik er medejer af, har etableret et fællesforum for kommunerne, så de kan dele deres forskellige erfaringer vedrørende affaldshåndtering, og de kommende erfaringer fra denne presser som ibrugtages her i dag, vil med sikkerhed blive delt på ESANI A/S´ fællesforum.

Lige om lidt, så når den røde snor er klippet under åbningsceremoni, så vil der være kaffe, te og frugter samt kager til borgerne.

Og før jeg klipper snoren, så vil jeg takke for muligheden for at kunne holde en tale under den offentlige ibrugtagningsceremoni af affaldspresser, på vegne af Borgmester Ane Hansen og alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.  Tak."- Sagde første viceborgmester Frantz Lundblad.

Efter talen klippede den længst ansat i forbrændingsanlægget i Aasiaat Niels Sandgreen den røde tråd. Niels Sandgreen startede med at arbejde i forbrændingsanlægget i 2002, han er glad for affaldspresseren og -pakning i sit 19 år lange ansættelse:

”Opgaven er spændende og jeg kan forestille mig at vi vil pakke meget når vi kommer i gang, og maskinen pakker meget hurtigt.

Den kan pakke tre pressede affald med det samme, og kan flytte rundt på indpakkede affald samtidig med den ituriver affaldet og starter forfra”

Efter fremvisning af maskinen blev denne undersøgt nærmere af fremmødte personer.

Gamle borgere i Aasiaat Lars Olsen og Theodor Andersen har gået en tur for at deltage i indvielsen, hvor de fortalte om deres erindringer om stedets anvendelse i deres unge dage, mens de spiste kager og drak kaffe.

Dengang havde de fået tilladelse til at spille fodbold i den gamle heliport, hvor de havde øvet sig og har spillet mod andet hold. De er begge glade for den nye affaldspresser:


”Der vil ikke ligge affald alle vegne som følge af ibrugtagning af affaldspresseren, vi er meget glade for det store udviklingsskridt.”

Billeder fra dagen. Billeder: Kommunikationsafdelingen 

Kort om landsdækkende affaldsprojekt: 

Naalakkersuisut har i deres koalitionsaftale af maj 2020, sat genbrug og national affaldssortering som central punkt. Naalakkersuisut har dannet rammer for handlingsplan for affald 2021-2031.

ESANI har ikke som selvstændigt ord en betydning på grønlandsk, men hvert bogstav er forbogstavet i et ord som fortæller noget om hvad ESANI beskæftiger sig med.

E – Eqqaavillerineq/Affald
S – Sulissoqarneq/Ressourcer
A – Atoqqineq/Genbrug
N – Nukissiuuteqarnermilli/Energi
I – Ingerlatseqatiffik/virksomhed

ESANI A/S er Grønlands nye Nationale Affaldsselskab. Det blev stiftet den 1. februar 2019 og består af en direktør samt en bestyrelse hvis medlemmer kommer fra alle deltagende kommuner.

Affaldsplan 2020-2031:

Formålet med affaldsplan er at udstikke fælles retningslinjer for den nationale affaldspolitik. Kommuner der deltager i planen, har selv ansvar for affaldsområdet i deres kommune.

Kommunerne har oprettet National Affaldsselskab ESANI A/S for at kunne realisere handlingsplan for affald.I alle byer og byder vil der ligeledes blive etableret affaldsmodtagestationer, således at alt affald kan håndteres til det bedste for miljøet og helbredet.I henhold til planerne skal der oprettes to forbrændingsanlæg, en i Sisimiut og en i Nuuk, der skal udskibes brændelig affald fra hele kysten og disse skal forbrændes i disse.

I henhold til planerne skal spildolie-anlæg skal placeres i Qaqortoq, Aasiaat og Maniitsoq.

Kommunerne skal oprette modtagerstationer af affald, brændelig affald fra bygder og byer samt spildolie skal samles og udskibes.

Ved at danne rammer for affaldspolitikken vil give borgere og politikere, kommunerne i fælles mulighed for at opnå ren miljø, og sætte krav til at minimere forurening, bedre økonomistyring efter organisering af sagsområdet, genbrug af genbrugelig affald.