airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Medlemmerne i Udvalget Inoqarfik i Kommune Qeqertalik har været på udvalgsrejse i Qasigiannguit.

14. september 2021

Det stående udvalg i Kommune Qeqertalik tager på udvalgsrejser en gang om året på orienteringsrejser, holde borgermøder og holde et fysisk udvalgsmøde.

Medlemmer i udvalget INOQARFIK der rejst med i Qasigiannguit:

Formand: Klaus Lundblad (IA), Næsteformand: Bia A Broberg (IA), medlemmer: Kristian Jeremiassen (IA), Nikkulaat Jeremiassen (S)

Næsteformand: Bia A Broberg (IA), medlem Kristian Jeremiassen (IA), leder i Sagsområdet Inoqarfik, Qasigiannguit Jens Kristian Reimer,  medlem Nikkulaat Jeremiassen (S)

 Mandag den 6. September 2021 fremlagde sagsområdet Inoqarfik over for udvalget omkring status for Sagsområdet Inoqarfik i Qasigiannguit. Udvalgsmedlemmerne besøgte virksomheder resten af dagen.

Borgermøde.

Mødet blev holdt af udvalgsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlem fra Qasigiannguit Aqqa Samuelsen (S) samt embedsmænd og en medarbejder.

Under mødet fremlagde sagsområdet Inoqarfik, Qasigiannguit om resultater siden Kommune Qeqertalik blev oprettet samt planer om de kommende år. Borgerne stiller spørgsmål om der er planer for vandledninger, om der skal gøres noget ved glatte veje om vinteren, om der er planer for boliger i dårlige stand, til sidst var der partshøring om boligbyggeri, og der blev debatteret.
Tirsdag den 7. September 2021 medlemmer for Udvalget Inoqarfik havde under mødet i rådhuset godkendt budget for 2022 og sende det videre til Udvalget INUA.

For at afslutte rejsen besøgte de nedlagt bygd Akulliit for at kigge på muligheder for lejrture for de ældste elever.

Program for politisk udvalgsmedlemmernes kommende fysiske møder i Kommune Qeqertalik.

Udvalget Inuit: 8.-9. Oktober 2021 Qeqertarsuaq.

Udvalget Timi Tarnilu: 11. – 12. Oktober 2021 Kangaatsiaq, Niaqornaarsuk, Iginniarfik.

Udvalget INUA: 20. oktober 2021 Attu.

 

Allattoqarfik INUA