airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbud i offentlig licitation levering af vintertjeneste i Qasigiannguit.

30. september 2021

Kommunen udbyder snerydning i fire sæsoner fra perioden 01. november 2021 - 15. maj 2025.

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:
Udbudsmaterialer og bilag udarbejdet af Sagsområde Inoqarfik, 29. september 2021 kan hentes  her: 

 - Udbudskrivelse: Udbud af vintertjeneste i Qasigianguit.

 - Vilkår for vintertjeneste: Vintertjeneste i Qasigiannguit.

- Udbud af vintertjeneste i Qasigiannguit: Tilbud`s blanket

- Oversigtkort over gader som skal sneryddes i Qasigiannguit: Oversigtkort over snerydning i Qasigiannguit.

Arbejdet omfatter udførelse af vintertjenesten på byens trafikarealer såsom kørebaner og vendepladser for almindelig biler m.m., og omfatter kørsel for snerydning og glatførebekæmpelse på øvrige kommuneveje. Kommunens veje er opdelt i 3 klasser.

Vintertjenesten gennemføres under anvendelse af lastbiler, gummiged/traktor. Leverandøren skal stille med de nødvendige snerydnings materiel.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en beløb tilbud sum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til: 

Kommune Qeqertalik, Qasigiannguit, Sagsområde Inoqarfik

Senest onsdag den 20. oktober 2021 kl.10:00 vestgrønlandsk tid

Al korrespondance bedes stillet til kommunens sagsområde Inoqarfik
Att.: Jens K. Reimer

hvor indkomne tilbud åbnes i overværelse at de bydende der måtte ønske det.

Af konkurrencemæssige årsager, skal buddet afgives i lukket kurvet mærket ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: Vintertjeneste i Qasigiannguit".

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

 

Med venlig hilsen
Sagsområde Inoqarfik
Qasigiannguit, Kommune Qeqertalik