airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Personer som blev valgt ind til lokaludvalg.

27. oktober 2021

Valget til lokaludvalg i Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq, blev afholdt tirsdag den 26. oktober 2021, i byernes forsamlingshuse.

Der var ca. 216,5 stemmeberettige i byerne som afgav deres stemmer, da en stemme berettiget kan stemme to gange, så blev der afgivet i alt 433 stemmer.

Valgt som medlemmer til Lokaludvalg:

Aasiaat:
Kristina Knudsen, Agathe S. Rafaelsen, Timooq Mølgaard, Paarnaq Gedionsen, Paneeraq Sandgreen.
Qasigiannguit:
Søren H. Lange, Gaba Rosbach,  Lotte Reimer, Kristian Rosing, Jakob Kaspersen.

Qeqertarsuaq:

Maritha Broberg, Bella Broberg, Kasper Skifte, Oluf Olrik, Søren Broberg

Kangaatsiaq:

Magdaline Johansen, Joori-Viivi Siegstad, Ulla Lundblad, Miki Jeremiassen, Jens-Ole N. Madsen. 

Borgmester Ane Hansen som er med til valgaften i Aasiaat lykønsker:

“Jeg vil på vegne af Kommunalbestyrelsen, lykønske alle som blev valgt ind til lokaludvalg, vi glæder os til at I kan påbegynde mærkbart arbejde i jeres respektive byer, jeg ønsker jer god arbejdslyst og vi glæder os til at samarbejde med jer”- Sådan giver borgmester Ane Hansen sin lykønskning.

De personer som blev valgt ind til lokaludvalg, vil blive officielt godkendt under kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2021.

Konstituerende møder afholdes d. 29. oktober i hver by.

Kommune Qeqertalik lykønsker de personer som blev valgt ind og ønsker dem god arbejdslyst.

Valgaften i byerne.

Aasiaat:

Til valg afholdelsen til lokaludvalg i Aasiaat fremlagde Bychef Arne Sandgreen Reimer og leder for Sagsområdet Inoqarfik Aviaq Lange Nielsen præsenterede lokaludvalgets arbejdsgang og hvad man har opnået. Søren Alaufesen spillede musik og underholdt vælgerne. Alle kandidater fik mulighed for at fremlægge i 5 minutter og fik mulighed for at komme supplerende efter deres repræsentation.

Der var ca. 80 fremmødte til valget, og der var over 60 der stemte til valget.

Aften var højtideligt og festligt.

Qasigiannguit:

Leder i Sagsområdet Timi Tarnilu Laila Mikaelsen i Qasigiannguit holdte velkomsttale og efter den blev der sunget en fællessang, og Laila Mikaelsen fremlagde informationer vedrørende lokaludvalg, og da kandidaterne har fremlagt deres valgprogrammer så stod Laila Falck- Petersen for musik underholdning, derefter blev valghandlingen gennemført.

Qeqertarsuaq:

Bychef i Qeqertarsuaq Benedikte Mølgaard holdte velkomsttale og da Kristian-Ole Broberg og Knud Brandt har stået for musikunderholdningen, så fremlagde Leder i Sagsområdet Timi Tarnilu Felix Olrik og Bychef Benedikte Mølgaard vedrørende lokaludvalg, derefter fremlagde kandidaterne deres valgprogrammer i ca. 5 minutter, derefter blev valghandlingen gennemført.

Kangaatsiaq:

Valgaftenen i Kangaatsiaq blev holdt som café arrangement, Jonas Frederiksen og Jan markussen som arbejder i Sagsområdet spiller musik. BychefHans Inûsugtok holdt velkomsttale, Rita Hendriksen som er leder for Sagsområdet fremlagde informationer vedrørende lokaludvalg. Der var borgerdebat efter valg.


Sekretariatet INUA