airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fredshøring, B-3 Qasigiannguit.

Høring fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
1. oktober 2021

Fredshøring fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv: 

Høring ang. fredning af museumsbygningen, B-3, Poul Egedes Hus, i Qasigiannguit, Kommune Qeqertalik.

Den gamle bestyrerbolig B-3, fra 1763 har væsentlige arkitekturhistoriske, bymiljømæssige, og kulturhistoriske værdier og indstilles hermed til fredning.

 

Den gamle bestyrerbolig B-3 vil bidrage til at sikre fortællingen om landets og byens ældste huse og har som sådan stor lokal og national bevaringsværdi. De bærende fredningsværdier knytter sig til husenes betydning for byens historiske og kulturhistoriske identitet, med fortællingen om byens grundlæggelse med administrative og handelsmæssige liv.

 

Høringsperioden er 3 måneder

Bemærkninger herom kan sendes til:

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Hans Egedesvej 8

P.O. Box 145, 3900 Nuuk.

 

Eller på mail:

nka@natmus.gl

 

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 01.01 2022.

 

Under høringsperioden må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre den påtænkte fredning jf. §25, stk. 3 i lov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.

 

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv offentliggør beslutningen inden 14 dage efter afgørelsen er truffet.

 

Læs følgebrev som PDF-fiil: Høring om fredning af museumsbygningen, B-3, i Qasigiannguit.