airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indførelse af olympisk jagt af genfordelte sildepisker kvoten i 2021

5. oktober 2021

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har besluttet, at overføre 12 sildepiskere fra kvoten for fartøjer med harpunkanon til fællesfangstkvoten for sildepiskere i Vestgrønland således, at der er 51 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon og 48 til jollefangsten i Vestgrønland med virkning fra og med den 16. september 2021.

Sildepiskerkvoten per i dag den 05. oktober 2021 FIRE Olympisk jagt af tilbageblevne sildepiskere til jollefangsten. Begrundelse for beslutning er vejrforholdene bliver ustabil i disse tider og sildepiskerne drager sydpå.

Ved fællesfangst husk fangstregler. Når kvoten er brugt op fratages alle licenser og tilbage trækkes.

Betingelser som skal være opfyldt:

  • Erhvervsjagtbevis skal medbringes, hvis man ikke har erhvervsjagtbevis kan man ikke deltage
  • Jollen skal være selvejet og denne skal benyttes.
  • Kaptajn har ret til spørge om erhvervsjagtbevis for dem der deltager til fangst.

Ved fællesfangst af Sildepisker gøre vi opmærksom på gældende regler:

  • Erhvervsfanger der indskrevet kan kun deltage ved fællesfangst
  • Sådan skal fangst foregår, mindst 5 jolle ved fangst.
  • Erhvervsfangst starter ikke før officielt melding fra myndigheder om starts tidspunktet
  • Fartøj uden kanon må højst være 30 fods til fælles fangst

Udvalget INOQARFIK
Kommune Qeqertalik