airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Høring om etablering af boliger i delområde 1100-A03 i Qasigiannguit. Om boligerne skal være familie boliger, ungdomsboliger eller om der skal etableres ældrekollektiv boliger.

Forslag til kommuneplantillæg 1100-A03, Qasigiannguit.
7. oktober 2021

Høring om etablering af boliger i delområde 1100-A03.

Om boligerne skal være familie boliger, ungdomsboliger eller om der skal etableres ældrekollektiv boliger.

Redegørelse:
Qasigiannguit oplever en efterspørgsel på boliger, som overgår udbuddet. Derfor borgerne høres om hvilke type boliger der er behov for.

Formål:
Høring om der skal udføres af familieboliger, ungdomsboliger eller om der skal etableres ældrekollektivboliger.

Forslag til etablering af boliger delområde 1100-A03 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 05.10.2021 til og med 26.10.2021.

Forslaget til etablering af boliger er i høring i 3 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan afgive dit høringssvar til kommunen pr. mail til plan@qeqertalik.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.10.2021.

 

Sagsområdet Inoqarfik.
Qasigiannguit, Kommune Qeqertalik.