airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens nytårstale 2022

6. januar 2022

 Tryk på YouTube logo for at høre talen via YouTube

Nytårstale for Kommune Qeqertalik for 2022.

Kære medborgere

Nu er vi kommet ind i det nye år 2022, og der er gået 15 år efter ændring kommunernes struktur. Da Kommune Qeqertalik blev skabt, brugte vi muligheden for at tænke nyt og skabe en ny måde at organisere og hvor vi kunne udvikle os. En organisering hvor vi som fåtallige grønlændere ser som relevant, bygget på vores kultur og hvor der er plads til globalisering. Det vi har skabt har vagt interesse og der bliver holdt øje med os. Det er vi glade og taknemlige for.

Jeg synes kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik er gode til at samarbejde omkring den nye måde at organisere på. Vi er gode til at holde sammen om de vigtige indsatser, og vi var gode til at tage ansvar ved at respektere vores forskelligheder.  Jeg synes borgerne og de ansatte har deltaget aktivt om reorganiseringen, og det har betydet at vi er kommet så langt med vores arbejde i dag.

Vi har så godt som muligt haft borgerindragelse og borgerservice som det centrale i vores videre arbejde. Vi har arbejdet videre og skal arbejde videre med borgerindragelsen.

Inden budgetseminar om sommer Kommunalbestyrelsesmedlemmer og de valgte Bygdebestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at inddrage de lokale til at debat om ønsker til hvad man kan investere i den kommende år. Muligheden for borgerinddragelse bliver benyttet allerede fra starten af den nye år indtil møde om sommeren.

Og en del forskellige ønsker havner hos vores sekretariat. Kommunalbestyrelsesmedlemmers og bygdebestyrelsesmedlemmers møde om sommeren er afgørende hvad man bestemmer sig for hvad der bliver arbejdet videre med i fremtiden.

Derefter arbejder embedsfolkene med at finde fundament i de forslag som er kommet frem, og som skal behandles af udvalgene, de sørger for bedst muligt udført arbejde med formål en godkendelse af samlet enige kommunalbestyrelse.

Ved at stifte lokaludvalget forbedrer vi borgerinddragelsen, og  de nye lokaludvalg er lige blevet valgt ind. Lokaludvalget arbejder er afgørende for borgerinddragelsen og inklusionen.

Desuden har vi i kommunalbestyrelsen foretaget noget nyt, og det er at der blev afholdt aller første valg til repræsentant i børnerådet Nakuusa. Afstemningen blev holdt imellem børn fra første klasse til 17 årige, den 27. november. Desværre blev valget i Qasigiannguit ikke til noget på grund af Corona, dog er repræsentant blev valg ved lodtræning og som gælder frem til den næste valg.

Vi forbedrer og udvikler stadig borgerinddragelse, og gennem stadig udvikling af ældre- og handikapråde sikres indflydelse på servicering. En af de nyskabende ideer er at vi ønsker flere skal deltage mere i debatter igennem medierne, da de enkeltes deltagelse i debat kan sikres gennem retssikkerhed.

Nu er der gået 15 år siden kommunernes styrelsesreform, nu er der forskellige indsatser for at ændre lovgivningen af kommunereformen hos Inatsiartut og Naalakkersuisut. Når man ikke tænker på kommunereformens grundige udredning fra 2011, er der ikke vurderet om status i øjeblikket. Jeg synes det er på tide at revurdere kommunernes styrelsesreform, på baggrund af udviklingen. Det er på tide at få status på hvad der er lykkedes og hvad der skal arbejdes videre på.

Vi har allerede set at de forvaltningsmæssige arbejde hos Naalakkersuisut og Inatsisartuts støtte til store anlægsarbejde har stor betydning for kommunens styrelse og udvikling. Det så vi meget tydeligt på de nye lufthavnspakker og sundhedsvæsenets styrelse og andre styrelser blive flyttet mere centralt. Ændringer af servicekontrakts aftaler og andre, som for eksempel Statens politimyndighedens centralisering medfører ikke en god og borgernære sagsbehandling.

Der har været rokering i Naalakkersuisut til valget i fjor, og vi bemærker og glæder over at Kommune Qeqertalik endelig huskes med større midler til Inatsisartuts efterårssamling. Vi kommer til at mærke godt den kommende vandkraftværk i Qasigiannguit, de nye anlægsmuligheder får positiv effekt i kommunen. Endelig er der finansiering i boligbyggeri, da der er bevilget midler til ungdomsboligbyggeri i Qasigiannguit og Kangaatsiaq dette vil have positiv effekt i vores kommune, desuden har vi i Kommune Qeqertalik store forventninger til de drøftede muligheder om udbygning af uddannelser. Jeg vil benytte denne lejlighed til sige, at ud over muligheder for udvikling af Nord Grønlands Gymnasium og Ado Lynges skole, er der gode muligheder om visioner omkring de nye højere akademisk uddannelser i Kommune Qeqertalik og de er mere end velkommen. Det politiske handlinger vil have positiv effekt for vores tiltag i udvikling i uddannelsessted i Kommune Qeqertalik.

Sidste år blev vi langt om længe inviteret til forhandlinger om kommunens bloktilskud fra Naalakkersuisoq for finanser, vi følte at kommunens behov blev dækket og det er vi glade for og vil dele den gode oplevelse med jer.

Erhverv og turisme indsatser som vi er en del af har vi gode forhåbninger til, og vi er ikke i tvivl om når Ilulissat får lufthavn, vil de aftaler gavne Kommune Qeqertalik. Nu er arbejdet med at registrere de steder man kan udvikle for turisme i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Aasiaat, Kangaatsiaq og bygder startet, og store projekter er blevet opstartet.

Desuden arbejder Kommune Qeqertalik om at videre udvikle som den centrale i Nordgrønland, når Nordvestpassagen åbner for trafikken i fremtiden, er vi velegnet som en mellemstation for transport. Kommune Qeqertalik har store erhvervsmæssige ambitioner.

At børn og unge får en god grundlæggende liv er en af vores vigtigste målsætninger. Alligevel har vi store udfordringer, på grund af manglende personale kan gravide kvinder ikke føde i vores kommunes sundhedsvæsen. Vi vil gerne opnå at gravide kvinder skal kunne føde i nærheden af deres familie. Vi På baggrund af det presser vi sundhedsvæsenet om at åbne fødeklinikken igen i Aasiaat.

Vi mangler en ordning fra staten om beskyttelse og forebyggelse af misbrug af børn og unge. Manglende politistation i Kangaatsiaq ender med at børn og unge ikke bliver beskyttet ordentligt, for at få politistation u Kangaatsiaq vil vi fortsætte med at presse med gode begrundelser.

For at opnå den bedst mulige arbejde for børn og unge mangler vi uddannede personale i alle kommuner, de sidste par år har vores dygtige sociale arbejdere endt alle i departementernes kontorer. Jeg vil benytte lejligheden og ønske til Naalakkersuisut at de ikke skal samle personale i kontorene, men i stedet for sprede dem i alle retninger i kysten hvor de er hårdt tiltrængt, hvor de kan arbejde tæt sammen med befolkningen.

Jeg vil til sidst nævne at kommunalbestyrelsesmedlemmerne har godkendt næste års budget, det betyder rigtig meget for vores videre arbejde og udvikling. Jeg glæder mig også over at de nye kommunalbestyrelse er blevet enige om fælles bredforlig, dette kan ses på  Kommune Qeqertaliks hjemmeside.

Vi har i år lavet en aftale at især skal forbedre boligsituationen, kommunens boliger har i årevis været forsømt, derfor har vi primært ydet på det område. Vi har ud fra vores undersøgelser besluttet at nedlægge alt for ringe boliger, og boliger der kan renoveres bliver taget hånd om på de kommende år. Derfor har vi sat drift og afgifter, især på de lejligheder der har været forsømt forvaltningsmæssigt og renovationsmæssigt i årevis, har vi forhøjet huslejen. Dette har været nødvendigt, selvom vi ved at det ikke falder i god jord hos forbrugeren. Men jeg regner med at vores efterkommere vil være taknemlige for vores beslutning om ti år.

Vi har siden fra Kommune Qeqertaliks begyndelse vægtet på en god økonomi, vi har vægtet højt på at afsætte midler til anlægsarbejde når der er overskud. Dette har vi opnået meget tilfredsstillende. Hvor vi kunne renovere folkeskoler, anlægge børnehaver i bygderne, og kunne anlægge lejligheder.

Ud over Kommune Qeqertaliks driftsomkostninger i år, er der stor anlægsarbejde hvor kommunen skal bruge i alt 143,7 mio. kr. fra kommune kassen finansieret fra Ejendomsselskabet, hvis vi kigger ti år tilbage  brugte vi kun 48 mio.kr. til anlægsarbejde. Det er en meget tilfredsstillende bedrift.

Jeg vil inderligt sige tak for hvad vi har opnået til kommunalbestyrelsesmedlemmer, bygdebestyrelsesmedlemmer for den gensidige samarbejde og rose jer, og jeg vil også sige tak til de hårdtarbejdende og rose dem. Vi har nu været igennem utallige udfordringer i den forgangne år, jeg vil gerne sige tak specielt til de ansatte der har været udsat for corona pandemien, især de ansatte i alderdomshjemme, boenheder, for de ansatte der arbejder med handikappede og de ældre der bor i byen, og tak til de ansatte i børnehaver, skoler og fritidsordninger, tak for I har passet godt på de ældre og børnene.

Jeg håber at det nye år 2022 vil bringe gode resultater til alle os. Godt nyt år.