airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ukiortaami ilassinninneq

15. marts 2022

Fredag den 11. marts 2022 kl. 16.00- 18.00 afholdt Borgmesteren i Kommune Qeqertalik nytårsreception for virksomheder og foreninger.

Borgmester Ane Hansen nævnte i sin tale at der er fart på byggerierne:

  • Kangaatsiaq, den første skole der blev bygget af Kommune Qeqertalik, tilskud fra Selvstyret blev brugt tilbyggeriet, men det er den første skole der blev bygget af kommunen. Til sommer skal skolen åbnes offentlig.
  • Nyt demens afdeling i alderdomshjemmet i Aasiaat, skal indvies i næste uge tirsdag 15. marts.
  • Ny børnehave i Niaqornaarsuk skal indvies i år.
  • Der er travlhed på boligbyggerierne i Qeqertarsuaq og nu er man i gang med forberedelsesfasen med ny boligbyggeri i Qasigiannguit.
  • Renovering af børnehaver og skoler er under forberedelser.
  • Byggeri af boenhed og ældreboliger til de mere aktive Aasiaat er i fuldgang.

Byggeri af de første højhuse i Aasiaat er igangsat.

Qeqertalik Business Council (Erhvervsrådgivning) er allerede blevet meget synlig. Unge mennesker har startet forskellige virksomheder, f.eks. turistoperatører og hvor vi venter meget af dem, gid de vil videreudvikle sig.

Efter Ane Hansen´s velkomstale holdt Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund tale for de inviterede om projektet for et nyt vandkraftværk ved Qasigiannguit.

Der blev bl.a. sagt:

  • Vi lever i et forurenet verden, derfor har vi forpligtigelse for at mindske forureningen. Vi har været i fronten for nedbringe oliejagt både på land og havet.
  • Vort land skal være selvforsynende ved brug af sol og vindkraft også med hensyn til grøntsager.
  • Nu har man igangsat at søge midler til finansiering af det og man forventer allerede i år vil starte byggeriet og hvis det går efter planen forventer at byggeriet bliver færdig i 2027.