airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Meddelelse til borgerne

Genfordeling af moskusokse kvoter 2022 til vinterfangst i fangstområde Naternaq
3. marts 2022

 

Meddelelse til borgerne

Genfordeling af moskusokse kvoter 2022 til vinterfangst i fangstområde Naternaq

For inden vinterfangst af moskusokser har udvalget for Inoqarfik besluttet, at resterende kvote kan genfordeles den 1. marts 2022. Denne er for at sikre hele den tildelte kvote kan udnyttes.

Udvalget for Inoqarfik har fordelt resterende 28 stk. moskusoksekvote i Kommune Qeqertalik således, 75% procent af kvoterne tildeles til erhvervsfangere og 25 % procent af kvoterne tildeles til fritidsjægere.

Tabel 1. Genfordeling af resterende moskusoksekvoter i vinterfangst 2022.

 

Kommune Qeqertalik

Kvoter til Erhvervsjægere

21

Kvoter til fritidsjægere

7

Tildeling af resterende moskusoksekvote licenser, skal ske efter først til mølle princip. Afhentning af licenser sker ved at henvende til lokal borgerservice. Erhvervsfangere og fritidsfangere kan får tildelt højst 2 licenser pr. person. Når alle kvoterne er opfanget, vil det ikke længere får tildelt licenser.    

For at får tildelt licens, er det krav om at have gældende fangstbevis.

Jagtperioden starter fra 14. februar 2022 til og med 13. marts 2022.

Det skal gøres opmærksom på motoriserede køretøjer er strengt forbudt at anvende til moskusoksefangst i fangstområde Naternaq.

 

Udvalget for INOQARFIK