airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

ESDH kursus

Kommune Qeqertaliks børne- og unge sagsbehandlere har de sidste 2 uger været på kursus i Aasiaat i kommunens nye ESDH-system Get Organized.
13. juni 2022

Kommune Qeqertaliks børne- og unge sagsbehandlere har de sidste 2 uger været på kursus i Aasiaat i kommunens nye ESDH-system Get Organized.  

Kommune Qeqertaliks børne- og unge sagsbehandlere har de sidste 2 uger været på kursus i Aasiaat i kommunens nye ESDH-system Get Organized. Kurset blev afholdt af Socialstyrelsen og har til formål at undervise sagsbehandlerne i brugen af Get Organized til sagsbehandling inden for børne- og unge området.

 

Socialstyrelsen vil i de næste par uger desuden besøge børne- og ungesagsbehandlerne i Kommune Qeqertaliks byer for at give sidemandsoplæring i systemet.

Get Organized er et sagsbehandlingssystem, som er i gang med at blive udrullet på børne- og ungeområdet i landets 5 kommuner. Systemet skal styrke sagsbehandlingen på området og sikre en ensartet procedure i hele Grønland til fordel for både borgere og kommunens sagsbehandlere.