airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Inuuttaasunik ataatsimiisitsineq soqutigineqarluartoq

14. juni 2022

Borgermøder om ny Nationalpark i Vestgrønland med stor interesse 

Kommune Qeqertaliks borgmester Ane Hansen og Qeqqata Kommunias borgmester Malik Berthelsen er i gang med en rundtur for at præsentere idéen med at etablere en ny nationalpark, som forbinder og samler eksisterende Ramsar-områder Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa nord for Kangerlussuaq og Naternaq/Lersletten syd for Qasigiannguit.

Der er foreløbigt afholdt 5 borgermøder. I Sisimiut deltog 30 borgere, i Attu 28, i Kangaatsiaq 20, i Niagornarsuk 30 og i Aasiaat 35.

 

Der var stor interesse og spørgelyst blandt mødedeltagerne, som var enige om, at det er vigtigt, at lokalbefolkningen, erhvervsfangerne og trofæjægerne fortsat kan gå på jagt i nationalparken. De to borgmestre understregede, at jagten hele tiden har været i fokus og derfor kan forsætte.

 

Deltagerne var interesserede i, hvad de økonomiske perspektiver vil være ved etablering af en nationalpark. Borgmestrene oplyste, at de mange nationalparker i andre arktiske lande får mange besøg af turister, hvilket skaber lokale arbejdspladser og indtægter til lokalsamfundene.

Borgmestrene fortalte, at både Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia arbejder på at være klar til Grønlands store satsning på turismen med de nye Atlantlufthavne i Ilulissat og i Nuuk, og at nationalparken vil være et fælles tiltag i denne sammenhæng.

 

Borgerne udtrykte, at de ønsker selv at bidrage til turismeudviklingen og ønsker at blive inddraget i forløbet.

 

På alle de fem borgermøder satte borgerne fokus på, at vi alle bliver bedre til at rydde op efter os selv, når vi færdes i naturen. Borgmestrene og borgerne var enige om, der skal arbejdes sammen om at få indsamlet affald i området.

Borgernes mange input til borgmestrene. Disse input vil danne grundlag for det videre arbejde med en Nationalparksbekendtgørelse.

 

Der vil også blive afholdt et borgermøde i Kangerlussuaq, så det aflyste møde bliver afholdt. Der vil også blive afholdt borgermøder i Ikamiut, Akunnaaq og Qasigiannguit efter sommerferien.

 

Borgermøde i Sisimiut

 

Borgermøde i Attu

 

Borgermøde i Niaqornaarsuk

 

Borgermøde i Aasiaat

 

Borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen og borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen