airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsen

Kommune Qeqertaliks øverste politiske ledelse er kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har 15 medlemmer, som er valgt for en fire-årig periode.

Kommunalbestyrelsen udpeger borgmesteren, sammensætter politiske udvalg og er ansvarlig for kommunens drift.

Kommunalbestyrelse i Kommune Qeqertalik fungerer fra 1. maj 2021 frem til kommunalbestyrelsesvalget i året 2025.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommune Qeqertalik:

Foto forreste fra venstre: Kristian Jeremiassen, (IA). Simigaq Heilmann, (D). Bia A. Broberg, (IA). Naja Kristensen, (A). Ane Hansen, (IA). Mariane S. Larsen (IA). Hans Aronsen, (IA). Aqqa Samuelsen, (S). Foto bagerst fra venstre: Frantz Lundblad, (IA). Nikkulaat Jeremiassen, (S). Niels Kristensen, (IA). Ole I. Frederiksen, (S). Karl Thue Nathanielsen, (IA), Klaus Lundblad, (IA) Enok Sandgreen, (S).

Forretningsorden og Vedtægter 

Forretningsorden for Kommune Qeqertalik kan hentes her:  PDF

Vedtægt for styrelse af de kommunale anliggender i Kommune Qeqertalik kan hentes her:  PDF

Møde kalender 

Året 2021 Politiske udvalg og kommunalbestyrelses mødekalender: PDF

Året 2020 Politiske udvalg og kommunalbestyrelses mødekalender: PDF