airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertalik har fået sin egen tildelings medalje Nersornaat.

24. november 2019Kommunalbestyrelsen har ved møde den 30. September 2019 vedtaget, medalje i Kommune Qeqertalik.

Medaljen Nersornaat tildeles af borgmester, medlem af kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser i Kommune Qeqertalik.

Commité, der har den endelige beslutningskompetence, vil have to repræsentanter fra ansatte i INUA og tre politikere.

Efter aftale med embedsværket kan overrækkelsen uddelegeres til kontorpersonalet i bygderne.

Medaljen kan tildeles borgere i Kommune Qeqertalik og udenlandske statsborgere, der i en længere periode og i væsentlige grad har ydet en fortjenstfuld indsats for Kommune Qeqertalik, herunder grønlandsk sprog, kultur og anseelse.

Medaljen uddeles maksimum en gang om året i samtlige tolv bosteder. I særlige tilfælde kan hovedkontoret INUA og borgmesteren fravige dette antal.

Sammen med medaljen modtager medaljemodtageren et diplom. Diplomet kan indeholde begrundelse for tildelingen. Diplomet underskrives af borgmesteren.

Når nogen, hvem medaljen er tildelt, gør sig skyldig i forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få medaljen tildelt, kan medaljen fratages den pågældende efter nærmere bestemmelse fra hovedkontoret i Kommune Qeqertalik.

Medaljen kan uden særskilt tilladelse bæres alene eller sammen med danske og udenlandske ordner og medaljer. Medaljen bæres på venstre side af brystet, jfr. også herved Kongehusets vejledning om bæring af dekorationer.

 

                                                                        Direktionen INUA

                                                                     Kommune Qeqertalik.