airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

OPSLAG UDBUD

HERMED UDBYDES I OFFENTLIG LICITATION NATRENOVATION I QASIGIANNGUIT BY
11. februar 2022

OPSLAG
UDBUD

HERMED UDBYDES I OFFENTLIG LICITATION 
NATRENOVATION 
I QASIGIANNGUIT BY

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:

  • Udbudsmateriale (US og SA) udarbejdet af Inoqarfik Qasigiannguit 10. februar 2022

Arbejdet omfatter natrenovation.

Alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet afholdes af tilbudsgiver.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant budssum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til:

Udbudsmateriale kan hentes under Kommune Qeqertalik´s hjemmeside eller kan sendes pr. e-mail efter aftale.

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket: ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: Natrenovation i Qasigiannguit”

Kommune Qeqertalik Inoqarfik, Qasigiannguit senest.
Fredag d. 11. marts 2022 kl. 15:00

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstede.

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Med venlig hilsen

Kommune Qeqertalik
Inoqarfik, Qasigiannguit